WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |

«BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL ∞ SASKIA SCHELTJENS OVERLEG KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN (OKBV) / VVBAD JUNI 2012 - VERSIE 1.5 Dit ...»

-- [ Page 7 ] --

417. Scheltjens, Saskia. [Stageverslag]. Antwerpen: STLBW, 1997.

Stageverslag van een stage in de Bibliotheek van de Hogeschool WENK Campus Gent. Departementen Architectuur en Beeldende Kunst

418. Clippeleir, Beatrice De. Gouden regels bij het maken van een eindverhandeling. Gent:

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 31 / 39 Sint-Lucasbibliotheek, 1998.

Intern document. Handleidingen eindverhandelingen bestemd voor de studenten.

419. ---. Tijdschriftenlijst Patrimoniumbibliotheek. Gent: Sint-Lucasbibliotheek, 1998.

Intern document.

420. Heiden, Nele. [Stageverslag]. Gent: VSPW, 1999.

421. Walle, Toon Van De. [Stageverslag]. Gent: VSPW, 1999.

422. 'Docenten ongerust over geplande verhuis bibliotheek en archief - "Verzameling SintLucas moet hier blijven"'. in: De Gentenaar. 4/7/2002.

Over de (gedeeltelijke) verhuis van de bibliotheek en archief van het voormalige Sint-Lucasinstituut Gent naar het Kadoc in Leuven

423. UDC classificatie: voornaamste rubrieken. Gent: Sint-Lucasbibliotheek, 2004.

Classificatielijst

424. Clippeleir, Beatrice De. Bibliotheekgebruik gedurende 3 academiejaren: 2000-2001 / 2001-2002 / 2002-2003. Gent: Sint-Lucasbibliotheek, 2004.

Intern document. Gebruikersrapport.

425. Steur, Sylvie De. [Stageverslag]. Gent: VSPW, 2004.

426. Clarysse, Siska. [Stageverslag]. Gent: VSPW, 2005.

427. Clippeleir, Beatrice De. Bibliotheekgebruik gedurende 4 academiejaren: 2000-2001 / 2001-2002 / 2002-2003 / 2003-2004. Gent: Sint-Lucasbibliotheek, 2005.

Intern document. Gebruikersrapport.

Gent. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT)

428. Mastyn, Peggy. Documentatiecentrum Museum voor Industriële Archeologie Gent.

Gent: VSPW, 1986.

Stageverslag voor de Bibliotheekschool Gent 429. [Jaarverslag bibliotheek MIAT]. Gent.

Interne documenten. Vanaf 2000 worden er jaarverslagen gemaakt over de bibliotheekwerking. Deze worden tot nu toe nergens geregistreerd of geïnventariseerd, ze worden wel bijgehouden in het bibliotheekarchief.

430. '[Bijdragen over de museumbibliotheek van het MIAT]'. in: FLITS. (2000-).

Intern personeelsblad in de vorm van een maandelijkse nieuwsbrief. Onregelmatige verschijning. De bijdragen van de bibliothecaris betreffen onder meer een selectie van nieuwe aanwinsten, afspraken in verband met een vlotte bibliotheekwerking, seintjes om verloren boeken op te sporen, etc...

431. Rogiers, Martine. Een beleidsplan voor de museumbibliotheek van het MIAT. Gent:

Bibliotheekschool, 2005.

Taak voor de Bibliotheekschool Gent. Intern document Gent. Museum voor Schone Kunsten Gent (MSKG) 432. [Stageverslag bibliotheek MSKG].

433. [Jaarverslag bibliotheek MSKG].

Intern document. Het jaarverslag van de bibliotheek wordt opgenomen in de jaarlijkse beleidsnota van het museum

434. Verhasselt, Veerle. De opbouw van een documentatiebibliotheek ten behoeve van een "Museum voor Schone Kunsten". Gent: VSPW, 1985.

Eindverhandeling Gent. On Line vzw

435. Pieters, Rudy. 'Databank On Line vertelt alles over Belgische kunst'. in: De Morgen.

30/03/2000: 17.

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 32 / 39

436. Eelbode, Erik. 'Wat is kunst?' 2002.

Niet-gepubliceerd [?] document. Over Kunstonline van de vzw On Line. Onderdeel van documentatiemap, uitgedeeld op de presentatie van Kunstonline op 14 november 2002 in de Culture Club te Gent

437. Gielen, Pascal. 'Kunst als netwerk.' 2002.

Niet-gepubliceerd [?] document. Handelt over Kunstonline van de vzw On Line. Onderdeel van documentatiemap, uitgedeeld op de presentatie van Kunstonline op 14 november 2002 in de Culture Club te Gent. Bevat ideeën die ook in het doctoraat van deze auteur voorkomen

438. Vermeir, Kobe. '[tekst over Kunstonline].' 2002.

Niet-gepubliceerd [?] document. Over Kunstonline van de vzw On Line. Onderdeel van documentatiemap, uitgedeeld op de presentatie van Kunstonline op 14 november 2002 in de Culture Club te Gent

439. Dielis, Dieter. KUNST On Line: Time to Look Back and Ahead, 2003.

http://www.mediadeskvlaanderen.be/ic_downloads/project%20pieter%20dielis%20kunst%20on%20line.doc.

Projectomschrijving. Niet gepubliceerd verslag nav studiedag 'Digitaliseren en leven geheugen / dynamisch archief : cultureel potentieel van het netwerk en de community', op 27 november 2003 in de KANTL te Gent Gent. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK)

440. Vogelaere, Veerle. 'Unieke collectie boeken over hedendaagse kunst'. in: Het Nieuwsblad. 22/11/1996.

441. 'AU S.M.A.K.: réouverture de la bibliothèque scientifique'. in: La Semaine.

19/01/2001: 5.

442. 'SMAK huisvest bibliotheek'. in: Gazet van Antwerpen. 18/01/2001: C3.

443. 'SMAK opent bibliotheek'. in: Het Volk. 12/01/2001: 13.

Een dag later ook gepubliceerd in de editie Gent 444. 'S.M.A.K. heropent bibliotheek'. in: De Streekkrant Gent. 11/01/2001.

445. 'SMAK heropent bib'. in: Gazet van Antwerpen. 09/01/2001: D5.

446. 'SMAK opent bibliotheek: veertigduizend werken over hedendaagse kunst'. in: Het Nieuwsblad. 10/01/2001: 16.

Een dag later verschenen in de editie Noordrand-Brussel 447. 'Smak opent bibliotheek'. in: De Standaard. 09/01/2001: 13.

448. 'S.M.A.K.: réouverture de la bibliothèque'. in: A+ Architecture. 03/05/2001: 42.

449. 'BIB S.M.A.K.: 40.000 titels'. in: Stadsmagazine Gent. februari2001.

450. 'Bibliotheek SMAK heropend'. in: Arts Antiques Auctions. 01/02/2001: 11.

451. Schepper, Ronny De. 'Vernieuwde bibliotheek SMAK heropend'. in: Het Laatste Nieuws. 12/01/2001: 14.

452. ---. 'SMAK heropent vernieuwde bibliotheek: hedendaagse kunst raadplegen mag, boeken ontlenen kan niet meer'. in: Het Laatste Nieuws. 11/01/2001: 14.

453. Buck, Anne De. 'Archieven als onderzoeksfuncties van het S.M.A.K.' in: Kunst Nu. 4 (2004): 38-41.

De aanwezige kunst(enaars)archieven in het museum worden beschreven, net als de visie van het museumbeleid op archieven en documentatiecentra. De doelstellingen van een samenwerkingsproject met het MuHKA in verband met 'archiefbeheer binnen het veld van de hedendaagse beeldende kunst' worden kort geschetst. Dit project wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap.

–  –  –

454. Ballegeer, Hilde, e.a. Een toren voor boeken 1935-1985: Henry van de Velde en de bouw van de universiteitsbibliotheek en het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Gent: Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent, 1985.

455. Vijfentwintig jaar Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Rijksuniversiteit, HIKO. Gent:

[UGent], 1986.

456. De CENTRALE BIBLIOTHEEK en het voormalig HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS en OUDHEIDKUNDE van de UNIVERSITEIT GENT, architect Henry van de Velde: preliminaire studie. Antwerpen: Project2, 2003 26 mei 2005.

http://www.lib.ugent.be/execl/fulltxt/RestaurationProject.pdf.

Studie uitgevoerd in opdracht van mecenas André Singer. Datum vermeld in binnenwerk: 27 november

457. Bekaert, Geert en Edgard Barbaix. Hommage: bibliotheek Universiteit Gent. Gent:

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2004. (Vlees en Beton: 62) Gent. Universiteit Gent (UGent) -- Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

458. Osselaer, Mieken. [Bijdragen over de bibliotheek van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw]. Gent.

Interne mededelingen. Onderdeel van de vakgroepraadverslagen waarin vanaf 2000 ook de werking van de bibliotheek wordt besproken. Niet beschikbaar voor publiek.

459. ---. [Jaarverslag bibliotheek van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw]. Gent.

Interne documenten. Vanaf 2000 worden er jaarverslagen gemaakt over de bibliotheekwerking.

460. De onderwijsvisitatie architectuur: Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingen architectuur aan de Vlaamse universiteiten. Brussel: VLIR, 2003 26 mei 2005.

http://www.vlir.be/vlir/02thema's/03kz/02eerstreronde/download/D37b.pdf.

Zeer beknopte evaluatie van de bibliotheek van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw op p. 61 461. 'Architectuurfocus'. in: lib.ugent.be : nieuwsbrief van de Universiteitsbibliotheek Gent. oktober (2004): 1.

Beschikbaar op intranet als digitaal document. De bibliotheek van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw wordt hier als focusbibliotheek gepresenteerd ter motivering van een globale verandering in het universitair bibliotheekbeleid

462. Peteghem, Sylvia Van. 'Architecture of libraries, of het verhaal van het UGentbibliotheeknetwerk'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 81. 1 (2005): 23-27.

De bibliotheek van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw wordt hierin als focusbibliotheek gepresenteerd ter motivering van een globale verandering in het universitair bibliotheekbeleid Hasselt. Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL)

463. Colson, F., e.a. De provinciale bibliotheek te Limburg: Een sociologisch onderzoek naar de funktie en de finaliteit van de provinciale bibliotheek en van het bibliotheekwezen in Limburg. Leuven: K.U.Leuven : Sociologisch Onderzoeksinstituut, 1970.

464. 'Bibliografie Limburg.' Hasselt: Provinciale Bibliotheek Provinciaal Archief- en Documentatiecentrum, 1972-1989.

465. Rapport van het gebruikersonderzoek m.b.t. de regionale werking van de Provinciale Centrale Openbare Bibliotheek. Hasselt: Provinciale Centrale Openbare Bibliotheek, 1985.

466. Vesters, Els. Bibliotheek: werking en problematiek. Hasselt: Vrij Technisch Instituut, 1988.

Eindverhandeling

467. Boffin, N. en E. De Smet. 'Onderzoek naar publiek en dienstverlening van de COB Hasselt'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 65. 1 (1989): 95-103.

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 34 / 39

468. Verslagrapport ontmoetingsdag COB-POB's 14 mei 1992. Hasselt: Provinciale Centrale Openbare Bibliotheek, 1992.

469. Verslagrapport studiedag: de dienstverlening van de Provinciale Centrale Openbare Bibliotheek aan de Plaatselijke Openbare Bibliotheken van de provincie Limburg, 4 april

1991. Hasselt: Provinciale Centrale Openbare Bibliotheek, 1992.

470. Ramaekers, Liesbeth. De provinciale centrale openbare bibliotheek Hasselt en de stadsbibliotheek Maastricht vergeleken. Maastricht: Rijkshogeschool Maastricht, 1992.

Eindverhandeling

471. Serneels, Mick en Annemie Vercruysse. 'De Digitale Versnelling: een multimediaprojekt van de provincie Limburg'. in: Klapper. 3. 3 (1996): 17-19.

472. Luyten, Maurice. 'Nieuwe media in Limburg'. in: VCOV. 13. 6 (1997): 7-9.

473. Provinciale bibliotheek Limburg. Hasselt: PBL, 2000.

474. Bibliotheek Limburg Hasselt: gezamenlijk gebruikersreglement van de Stedelijke Bibliotheek Hasselt en de Provinciale Bibliotheek Limburg. [Hasselt]: Bibliotheek Limburg Hasselt, 2002 [?].

Leuven. Stedelijke Musea Leuven

475. Crab, Jan. Inventaris: 1. Archieven, Museum: Archief, handschriften, bibliotheek, prentenkabinet. Leuven: Stedelijk Museum van der Kelen Mertens, 1965.

476. Vandekerchove, V. en M. Smets. Automatisatie: Advisering ontsluitingssoftware voor de bibliotheek van het museum. [Leuven]: [Stedelijk Museum van der Kelen Mertens], 2005.

Interne publicatie.

Mechelen. Katholieke Hogeschool Mechelen (KHM)

477. Baeck, Mario. 'Een nieuwe bibliotheek voor nieuwe onderwijswerkvormen: planning en uitbouw van een hogeschoolbibliotheek in Vlaanderen'. in: Bibliotheek- en archiefgids.

78. 4 (2002): 15-21.

478. Lemmens, Myriam en Hilde Sels. 'Van bibliotheek naar studielandschap naar kennislogistiek centrum'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 78. 3 (2002): 15-21.

Oostende. Museum voor Moderne Kunst Oostende (PMMK)

479. Scheltjens, Saskia. Verslag stand van zaken begin 1999. Oostende: PMMK, 1999.

Intern document. Verslag van de situatie in verband met de bibliotheek zoals deze werd aangetroffen in het museum begin 1999 480. ---. [Jaarverslag PMMK-Bibliotheek]. Oostende: PMMK, 1999-.

Intern document. Het jaarverslag van de bibliotheek wordt opgenomen in het algemene jaarverslag van het museum

481. Cloet, Sofie. [Stageverslag PMMK-Bibliotheek]. Gent: VSPW, 2000.

Verslag van een stage in de bibliotheek van het PMMK van 6 december tot 21 december 1999

482. Messely, Jeroen. [Stageverslag PMMK-Bibliotheek]. Gent: VSPW, 2000.

Verslag van een stage in de bibliotheek van het PMMK van 3 januari tot 14 januari 2000

483. Seynaeve, Wim. [Stageverslag PMMK-Bibliotheek]. Gent: VSPW, 2000.

Verslag van een stage in de bibliotheek van het PMMK 484. 'PMMK krijgt museumbib'. in: Het Nieuwsblad. 5/10/2002: 18.

Ook gepubliceerd in Het Volk diezelfde dag

–  –  –

486. Witte, Guy De. Verkennend onderzoek preservatie bibliotheekcollectie, 2002.

Intern rapport van het consultancy-bureau De Zilveren Passer 487. 'PMMK in Oostende krijgt openbare kunstbibliotheek'. in: De Tijd. 01.12.2003: 36.

488. Loy, Marc. 'PMMK krijgt eigen kunstbibliotheek'. in: De Zeewacht. 04.12.2003: 17.

489. Scheltjens, Saskia. Beleidsnota 2003-2007. Oostende: PMMK, 2003.

Intern document. De beleidsnota van de bibliotheek wordt opgenomen in de algemene beleidsnota 2003-2007 van het museum

490. Witte, Guy De. Advies voor de preservatie van het Robert L. Delevoy Archief, 2003.

Intern rapport van het consultancy-bureau De Zilveren Passer 491. 'Bibliotheek bekroning voor PMMK Oostende'. in: De Standaard. 19/03/2005: 49.

Ook in Het Nieuwsblad en Het Volk gepubliceerd diezelfde dag

492. Scheltjens, Saskia. Kroniek. 2005. http://www.pmmkbibliotheek.be/history.php?la=nl.

Beknopt overzicht van de belangrijkste data in verband met het PMMK en de PMMK-Bibliotheek Rome. Academia Belgica

493. Senelle, Robert. The National Library in Belgium; The Academia Belgica in Rome, Memo from Belgium 32, Ministry of foreign affairs and external trade. Brussels: [s.n.], 1963.

Gelijktijdig in het Spaans verschenen. In 1966 ook verschenen in het Italiaans

494. Wee, Herman Van der. 'Geschiedenis van de Academia Belgica'. in: Bulletin van het Belgisch Historisch Instituut te Rome. 60 (1990): 21-29.

http://www.academiabelgica.it/vanderwee_nl.html.

495. Nylander, Carl. 'The Thread of Ariadne: Notes on Library Collaboration in Rome'. in:

Ab Aquilone: Nordic Studies in Honour and Memory of Leonard E. Boyle, O. P., 2000: 253Braet, Jan. 'Pasta voor Julie: Vlaamse kunstenaars vinden de weg naar Rome terug:

Schoorvoetend, voor een korte "Metamorphosis" in de Academia Belgica'. in: Knack. XXXI.

14 (2001): 70-71.

497. Devoldere, Luc. 'Romeinse academies'. in: Ons Erfdeel. 44. 1 (2001): 136-138.

498. Senelle, Robert. 'L'Academia Belgica de Rome'. in: Synthèses. 17 (2001): 1-12.

499. Vuijlsteke, Alec. 'De rol van een bibliotheek binnen een buitenlandse cultureelwetenschappelijke instelling: de Academia Belgica te Rome'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 77. 5 (2001): 20-29. http://www.academiabelgica.it/vvbad-artikel.pdf.

500. ---. 'Algemeen register op Bulletin van het Belgisch Historisch Instituut te Rome'. in:

Bulletin van het BHIR. LXXI (2001): 6-165.

–  –  –

ALGEMEEN OP PLAATSNAAM

ANTWERPEN FotoMuseum Provincie Antwerpen

Hogeschool Antwerpen -- Campus Mutsaard

Karel de Grote Hogeschool -- Campus Sint-Lukas -- Departement audiovisuele en beeldende kunst........... 101 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)

Modemuseum Provincie Antwerpen (MOMU)

Museum Plantin-Moretus - Stedelijk Prentenkabinet (MPM - SP)

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA)

Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim

Rubenianum

Stadsbibliotheek Antwerpen (SBA)

Universiteit Antwerpen (UA)

Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen

BRUGGE

Cultuurbibliotheek vzw

Stedelijke Musea Brugge (SMB)

BRUSSEL

Bibliotheca Wittockiana

Goethe-Instituut Inter Nationes

Hogeschool Sint-Lukas Brussel

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 |


Similar works:

«Discussion Paper No. 12-051 Book-tax Conformity: Empirical Evidence from Germany Benedikt Zinn and Christoph Spengel Discussion Paper No. 12-051 Book-tax Conformity: Empirical Evidence from Germany Benedikt Zinn and Christoph Spengel Download this ZEW Discussion Paper from our ftp server: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp12051.pdf Die Discussion Papers dienen einer möglichst schnellen Verbreitung von neueren Forschungsarbeiten des ZEW. Die Beiträge liegen in alleiniger Verantwortung der...»

«THE VIRGIN, THE COPTS AND ME. A film by Namir Abdel Messeeh An Icarus Films Release Official Selection, Berlinale 2012 Official Selection, Tribeca Film Festival 2012 Best Arab Documentary, Doha Film Festival 2011 Contact: (718) 488-8900 www.IcarusFilms.com Serious documentaries are good for you. SYNOPSIS In his feature debut, French-Egyptian filmmaker Namir Abdel Messeeh sets out for Cairo to investigate the phenomenon of miraculous Virgin Mary apparitions in Egypt's Coptic Christian community....»

«‫ ملخص الفاينل‬AA100b Final ‫اإلتحاد الطالبي‬ ‫ما شاء هللا ال قوة إال باهلل‬ ‫نسأل هللا الدعاء والتوفيق لصاحبته‬ )‫أم محمد اليافعي (زكاة العلم‬ 6-1-2-3 ‫لجابتر‬ Chapter 6 Part A You have to concentrate on: 1The Encounter between different Cultures (Ancient Greek & Modern Theatre) in: Texts, Themes and Ideas. 2The Greek tradition values 3The encounter between two...»

«The Quaternion The Newsletter of the Department of Mathematics and Statistics    Volume 23: Number 1; Fall, 2008   In This Issue Why are the atomic clocks running fast? 2 Carol Williams finds that the Moon is behind it Knotting Math & Art at USF 4 Last fall, mathematicians and artists met at USF Transitions 7 Faculty News 9 Student Clubs 9 Student News 10 1    Why are the atomic clocks running fast? Carol Williams retired last December after forty years at USF, although she continues to be...»

«Farwa Said Compost Analysis of community garden soil and leaves for heavy metals. List of Abbreviations ICP-OES Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy AAS Atomic absorption spectroscopy ATR Infrared Spectroscopy DSC Differential Scanning Calorimetry Ultraviolet-visible spectroscopy UV-Vis Abstract Abstract The purpose of this project is to determine the level of trace metals concentrations in soil samples and also in food. For this approach several soil samples and few leave...»

«THE AUSTERITY MYTH: GAIN WITHOUT PAIN? ROBERTO PEROTTI Beatrice Rossati VR371364 Andrea Giovanelli VR369276 SECTION 1: INTRODUCTION This paper is an interpretation of Alesina, Perotti and Ardagna, who study all the episodes of large deficit reductions in OECD countries. They compare the averages of macroeconomic variables before, during and after the cyclically adjusted deficit falls by more than 1.5 percent of GDP, and find that consolidations based mainly on spending cuts that are typically...»

«Using Turnitin Effectively Staff Resource Booklet About this booklet This booklet is designed to help staff at Avondale College of Higher Education use the Turnitin software effectively and efficiently, in order to assist students to enhance the academic integrity of their work. Credits This resource is based on a booklet that was originally created and designed by Greg Preston (School of Education), Marguerite Johnson (School of Humanities and Social Sciences), Sarah Minslow and Leanne Milne...»

«1162 FEDERAL TRADE CO.MMISSION DECISIONS 47F. T. C. Findings the symptoms, manifestations and conditions named other than the temporary relief therefrom. as may be afforded by an evacuation of the bowels. Carter's Little Liver Pills, the Commission concludes therefore, do.not constitute n, competent and effective treatment for these manifestations when they are associated with or caused by constipation. The foregoi ng does not apply, however, in refer ence to indigestion and lnzy digestion....»

«STATEMENT OF SHANTANU AGRAWAL, M.D. DEPUTY ADMINISTRATOR AND DIRECTOR, CENTER FOR PROGRAM INTEGRITY CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES ON “MEDICARE AND MEDICAID PROGRAM INTEGRITY: COMBATTING IMPROPER PAYMENTS AND INELIGIBLE PROVIDERS” BEFORE THE UNITED STATES HOUSE COMMITTEE ON ENERGY & COMMERCE SUBCOMMITTEE ON OVERSIGHT & INVESTIGATIONS MAY 24, 2016 Statement of Shantanu Agrawal, M.D., on “Medicare and Medicaid Program Integrity: Combatting Improper Payments and Ineligible...»

«A BRIEF SURVEY OF MINE BREACHING CAPABILITIES 23 August 2000 Prepared by: The Dupuy Institute 1497 Chain Bridge Road Suite #100 McLean, VA 22101 Prepared for: Vietnam Veterans of America Foundation 2001 S Street, NW Suite 740 Washington, DC 20009 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION THE ISSUES BACKGROUND Planned Employment of Grizzly Grizzly Capabilities Current Breaching Methods and Equipment A Proposed Comparison The US Army Requirement The US Marine Corps Mine Problem Hasty versus Deliberate...»

«national academy of sciences theophilus shickel painter 1889—1969 A Biographical Memoir by Bentley glass Any opinions expressed in this memoir are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Academy of Sciences. Biographical Memoir Copyright 1990 national aCademy of sCienCes washington d.C. THEOPHILUS SHICKEL PAINTER August 22,1889-October5,1969 BY BENTLEY GLASS I Drosophila genetics during the N THE STELLAR DAYS OF 1920s and 1930s, only two principal...»

«Discussion Paper Initial Accounting for Internally Generated Intangible Assets Authored by: The Office of the Australian Accounting Standards Board Foreword by: The Chairman of the National Standard Setters Principal Authors: Robert Keys and Dean Ardern Copyright © 2008 Commonwealth of Australia ISBN 1 876884 13 4 ii FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE NATIONAL STANDARD SETTERS The National Standard Setters (NSS) is a global group of representatives of national accounting standard-setters and...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.