WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |

«BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL ∞ SASKIA SCHELTJENS OVERLEG KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN (OKBV) / VVBAD JUNI 2012 - VERSIE 1.5 Dit ...»

-- [ Page 5 ] --

http://www.cultuurbibliotheek.be/publicaties/cultuurbibliotheek/oxford_dnb/oxford_dnb.

php.

240. Viaene, Antoon. 'Over de voorgeschiedenis van de bibliotheek'. in: Liber Amicorum Dr. Robrecht Stock. Tielt: Lannoo, 1975.

241. Martens, Luc. 'Woord vooraf'. in: Vijf eeuwen Nederlands : luister van de taal.

Brugge: Cultuurbibliotheek, 1997: 7.

242. Smaele, Walter de, e.a. Bibliografie Latijn derde graad. Brugge: Cultuurbibliotheek, 1998.

243. Guido Gezelle in de Cultuurbibliotheek: een bibliografie. Brugge: Cultuurbibliotheek, 1999.

244. Plastische kunsten in de Westerse cultuur van de 19de en 20ste eeuw: wegwijs in de Cultuurbibliotheek. Brugge: Cultuurbibliotheek, 1999.

245. Biervliet, Lori van. 'Archief Antoon Viaene'. in: Biekorf. C. 4 (2000): 364-367.

246. Smaele, Walter de. 'De Cultuurbibliotheek in Brugge'. in: Vlaanderen. 50. 5 (2001):

273-275.

Speciaal nummer ' Verhalen van verzamelde boeken' 247. ---. Een wereldkaart van Ricardus de Haldingham. 2002.

http://www.cultuurbibliotheek.be/publicaties/cartografie/wereldkaart_hereford/wereldka art_hereford.php.

248. ---. Lodovico Guicciardini in de Cultuurbibliotheek. 2002.

http://www.cultuurbibliotheek.be/publicaties/cartografie/guicciardini/guicciardini.php.

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 21 / 39 249. ---. Antonius Sanderus (1586-1664) in de Cultuurbibliotheek. 2003.

http://www.cultuurbibliotheek.be/publicaties/cartografie/sanderus/sanderus.php.

250. ---. De Tabula Peutingeriana in de Cultuurbibliotheek. Brugge: Cultuurbibliotheek, 2003.

Brugge. Stedelijke Musea Brugge (SMB)

251. Collection Steinmetz. (Gravures et dessins): Rapport fait à MM. les Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruges, sur le classement de cette collection annexée à la Bibliothèque publique de la ville. Bruges: P.-C. Popp, 1867.

252. Willemsen, Paul. 'argos - arts'. in: Interachive : Archivarische Praktiken und Handlungsräume im zeitgenössischen Kunstfeld = Archival Practices and Sites in the Contemporary Art Field. Ed. Obrist, Hans Ulrich. Köln: Walther König, 2002: 256-257.

Brussel. Bibliotheca Wittockiana

253. Culot, Paul, Pierre Loze en Annie de Coster. Bibliotheca Wittockiana. Brussel:

Gemeentekrediet, 1996. (Musea nostra: 38) Brussel. Goethe-Instituut Inter Nationes

254. Falter, Rolf. 'Taal op de terugtocht'. in: De Tijd. 05/04/2005: 9.

Brussel. Hogeschool Sint-Lukas

255. Goossens, C. en Monique Verelst. 'Indoor Endurance'. in: Frame: The International Magazine of Interior Architecture and Design. 30 (2003): 104-111.

Over het nieuwe, low budget ontwerp van de bibliotheek

256. Kolenberg, Michel. 'De bibliotheek is een plaats'. in: Sint-Lukasgalerij Brussel.

(2003): 7. dec.-feb.

257. Verelst, Monique. [presentatie over het nieuwe ontwerp van de bibliotheek], 2003.

http://www.okbv.be/studiedag/documentatie/moniqueverelst.pdf.

Begeleidende powerpoint-presentatie bij een lezing, gehouden op het symposium 'Kunstbibliotheken:

ontwerp en inrichting - eisen en oplossingen' op 20 oktober 2003 in het MOMU te Antwerpen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het OKBV en het OKBN met behulp van SABIDO.

Brussel. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

258. Walle, M. R. Van de. 'Archives photographiques'. in. Bruxelles: Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités, 1972: 49-53.

Lezing op het colloquium van de Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités in Brussel op 23 januari 1972. Onderdeel van een gestenciled thema-nummer van het Bulletin d'information de l'Association des historiens de l'art et archéologues diplômés

259. Janssens, Wilfried. 'De automatisering van het Fotoarchief van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium'. in: Museumleven. 16 (1991): 71-75.

260. ---. 'L'automatisation des archives photographiques de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique'. in: Bulletin van het KIK. (1991): 187-194.

261. Janssens, Wilfried. 'Het informatiseringssysteem bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel'. in: Museumleven. (1994): 59-63.

262. ---. 'L'informatique à l'Institut royal du patrimoine artistique'. in: La vie des musées :

Bulletin de l'Association Francophone des Musées de Belgique. 9 (1994): 14-18.

Brussel. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) -- Studiecentrum voor de 15de-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het

–  –  –

263. Sonkes, M. 'Le Centre national de recherches 'Primitifs flamands''. in. Bruxelles:

Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités, 1972: 62-64.

Lezing op het colloquium van de Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités in Brussel op 23 januari 1972. Onderdeel van een gestenciled thema-nummer van het Bulletin d'information de l'Association des historiens de l'art et archéologues diplômés

264. Pauwels, Henri. 'Het Corpus van de vijftiende-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden'. in: Om iets te weten van de oude meesters. Nijmegen, 1995: 332-347.

265. Folie, Jacqueline. 'Oorsprong en vroege ontwikkeling van het Studiecentrum Vlaamse

Primitieven'. in: Bulletin. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 27 (1996-1998):

220-229.

266. Fransen, Bart en Hélène Mund. 'Het Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. Meer dan 50 jaar onderzoek naar de Vlaamse Primitieven'. in: Science Connection. 5 (2005): 23-25.

Brussel. Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

267. Hymans, Henri. Etudes et notices relatives à l'histoire de l'art dans les Pays-Bas: La gravure. Bruxelles: M. Hayez, 1920. (Oeuvres de Henri Hymans: 1) Handelt onder meer over de geschiedenis van het prentenkabinet 268. 'Informatiebulletin: Koninklijke Bibliotheek van België.' Brussel: KBR, 1957-.

269. La Reserve Précieuse: Naissance d'un departement de la bibliotheque Royale Bibliotheque Albert I. Bruxelles: Bibliothéque Royale de Belgique, 1961.

270. Vijftien jaar aanwinsten sedert de eerste steenlegging tot de plechtige inwijding van de Bibliotheek. Brussel: Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1969.

271. Lemaire, Claudine, e.a. Bibliothèque Royale: Mémorial 1559-1969. Bruxelles:

Bibliothèque royale Albert Ier, 1969.

272. Wittek, Martin. 'Le Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique'. in:

Librarium: Revue de la Société Suisse des Bibliophiles. 12. III (1969).

273. Raman, Anny en Pierre Cockshaw. Koninklijke Bibliotheek van België:

Honderdvijftigste verjaardag van de openstelling voor het publiek 21 mei 1839:

Honderdvijftig merkwaardige stukken uit haar verzamelingen. Brussel: Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1989.

Tentoonstellingscatalogus

274. Cockshaw, Pierre en Raymond Courcelle. La Bibliothèque royale de Belgique, 1934Bruxelles: Bibliothèque royale de Belgique, 1994.

275. Vos, Wim De. Collections et collectionneurs: La bibliothèque surréaliste Louis Scutenaire - Un demi-siècle de littérature flamande - L'histoire de l'estampe à travers une collection privée. Bruxelles: Bibliothèque royale de Belgique, 1997. (Dossiers de la Bibliothèque royale de Belgique: D12) Dossier naar aanleiding van drie tentoonstellingen, 14.02.1997-29.03.1997

276. Borm, Julien Van. 'Een toekomst voor de Koninklijke Bibliotheek Albert I'. in:

Bibliotheek- en archiefgids. 77. 6 (2001): 16-30.

277. Vandeputte, Jean-Alexis. La bibliothèque d'Armand Simon, surréaliste hainuyer:

Catalogue des éditions anciennes (1640-1830). Mons: Editions Universitaires, 2001.

278. Vos, Wim De. 'Massapreservering voor digitalisering? Soms moet je in het water springen'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 76. 1 (2001): 11-17.

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 23 / 39

279. Daenen, Ward. 'Hart van Koninklijke Bibliotheek dicht wegens verbouwing'. in: De Morgen. 01/03/2004.

280. ---. 'Noodkreet vanuit de Koninklijke Bibliotheek: departementshoofd geeft falend beleid toe en hekelt selectieprocedure conservatorschap'. in: De Morgen. 08/04/2004.

Brussel. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) 281. 'Don Jean Capart'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels.

1. 2 (1901): 14.

282. L., A. 'Don Lady Meux'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 3 (1901): 22.

283. R., H. 'Notre bibliothèque'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 2 (1901): 9-12.

284. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 5 (1902): 39-40.

285. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 6 (1902): 47-48.

286. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 7 (1902): 56.

287. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 8 (1902): 63-64.

288. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 9 (1902): 71-72.

289. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 10 (1902): 79-80.

290. 'Don Maria Star e.a.' in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels.

1. 12 (1902): 91-92.

291. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 12 (1902): 94-96.

292. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 1 (1902): 8.

293. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 2 (1902): 15-16.

294. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 3 (1902): 23-24.

295. Capart, J. 'Don Lady Meux'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 5 (1902): 35.

296. D., J. 'Don Frohne'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels.

10. 5 (1902): 75.

297. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 4 (1903): 31-34.

298. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 5 (1903): 39-40.

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 24 / 39 299. 'Don S.E.M. Gérard'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels.

2. 6 (1903): 44-45.

300. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 6 (1903): 47-48.

301. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 7 (1903): 55-56.

302. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 8 (1903): 63-64.

303. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 9 (1903): 71-72.

304. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 10 (1903): 80.

305. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 11 (1903): 87-88.

306. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 12 (1903): 95-96.

307. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 3. 1 (1903): 7-8.

308. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 3. 2 (1903): 15-16.

309. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 3. 3 (1903): 23-24.

310. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 3. 4 (1904): 31-32.

311. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 3. 5 (1904): 39-40.

312. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 3. 6 (1904): 48.

313. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 3. 8 (1904): 64.

314. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 3. 10 (1904): 80.

315. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 3. 11 (1904): 86-88.

316. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 3. 12 (1904): 96.

317. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 4. 1 (1904): 7-8.

318. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 4. 2 (1904): 16.

319. Overloop, E. Van. 'Cartes Postales'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 3. 11 (1904): 81.

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 25 / 39 320. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 4. 4 (1905): 31-32.

321. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 4. 5 (1905): 40.

322. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 4. 6 (1905): 48.

323. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 4. 7 (1905): 56.

324. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 4. 8 (1905): 64.

325. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 4. 11 (1905): 91-92.

326. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 4. 12 (1905): 100.

327. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 5. 1 (1905): 8.

328. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 5. 2 (1905): 16.

329. Overloop, E. Van. 'Gaudenzio Ferrari'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 4. 4 (1905): 25.

330. 'Bibliothèque - Acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 5. 4 (1906): 32.

331. 'Dons à la bibliothéque'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 6. 7 (1907): 55-56.

332. 'Dons'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 2 (1908):

17-18.

333. 'Dons Majesté l'Empereur de Russie'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 6 (1908): 56.

334. 'Bibliothèque: dons'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels.

2. 2 (1909): 16.

335. 'Bibliothèque: dernières acquisitions'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 2. 3 (1909): 24.

336. 'Bibliothèque: dons'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels.

2. 5 (1909): 40.

337. 'Dons: bibliothèque'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels.

3. 1 (1910): 6.

338. 'Bibliothèque: accroissements'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 1. 6 (1910).

339. 'Bibliothèque'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels. 3. 6 (1910): 48.

340. 'Bibliothèque: dons'. in: Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels.

3. 7 (1910): 56.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |


Similar works:

«international LightWorkerS ightW LightWorker™ Archangelic Colours Channelled by Andrew Brocklebank & Jens Søeborg Manual written by Jens Söeborg LightWorker™ Archangelic Colours This system is really an introduction to all of the LightWorker™ Archangelic Links. They are mostly re-attuned and has a maximum price of 25 $ or €. But this first one is free of cost. The series contains: LightWorker™ Archangelic Colours (Andrew Brocklebank & Jens Söeborg) – free of cost LightWorker™...»

«THIS CIRCULAR IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION If you are in any doubt as to any aspect of this circular or as to the action to be taken, you should consult your stockbroker or other registered dealer, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional adviser. If you have sold or transferred all your shares in Manta Holdings Company Limited, you should at once hand this circular with the accompanying form of proxy to the purchaser or other transferee or to...»

«Tax Brief 16 December 2003 Federal Court Confirms Loss of Interest Deduction In a recent judgment of the Full Federal Court – the latest case in the longrunning Spassked saga – the Commissioner has successfully defended assessments denying substantial interest deductions, and the transfer of losses arising from those deductions. Obviously pleased with the result, he issued a Press Release announcing the Tax Office’s win in Australia’s largest tax case. The amount of denied interest...»

«ETSI TR 103 269-1 V1.1.1 (2014-07) TECHNICAL REPORT TETRA and Critical Communications Evolution (TCCE); Critical Communications Architecture; Part 1: Critical Communications Architecture Reference Model 2 ETSI TR 103 269-1 V1.1.1 (2014-07) Reference DTR/TCCE-04189 Keywords Architecture, Model ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex FRANCE Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16 Siret N° 348 623 562 00017 NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la...»

«Central African Republic: AAP, CwC & PSEA Issues Paper Accountability to affected populations, including communicating with communities and prevention of sexual exploitation and abuse WFP/Djaounsede Pardon Madjianga Headline Messages  The IASC Principals called for an AAP Action plan for the L3 Response in the Central African Republic on 11 December, 2013  AAP has been demonstrated as an effective tool in conflict settings, and overlap with CwC and Acceptance should be emphasised and...»

«1 Understanding the Mass: The Act of Penitence Why do we confess our sins at Mass, when the Eucharist at its core is “a sacrament of reconciliation?”1 In his book, “What Happens at Mass,” Fr. Jeremy Driscoll O.S.B, writes, “the priest urges the people to acknowledge their sins, including himself in the admonition. The basic reason for this, right here at the beginning, is, as one of the suggested texts he may use states, to ‘prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.’...»

«ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE BİLGİ OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ * Prof. Dr. S. Serap Kurbanoğlu Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Özet: Bilgi okuryazarlığının ilk öğretimden yüksek öğretime kadar her düzeyde öğrenci için önemi uzun süredir kabul edilmiş, ancak, öğretmen yetiştirme programlarına entegrasyonu ihmal edilmiştir. Öğretmenler kendileri bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmadıkça öğrencilerine bu becerileri kazandıramazlar. Bilgi okuryazarı öğretmenler...»

«Thursday’s Weekly Newsletter Volume 48 Issue 47 November 19th 2015 Web site www.traralgonharriers.org.au Pictured above Andrew Legge completes the City2Sea on Sunday race report page 2. The Iconic Traralgon Harriers KOM this Sunday runners and helper’s needed page 22 Harriers Weekly Newsletter November 19th 2015 Page No. 1 City2Sea Sunday 15th November 2015 This was my first time entering the City2Sea event. I was excited to take part in this event which offered a good 15 km course...»

«Journal of Information, Information Technology, and Organizations Volume 2, 2007 Enacting Media Use in Organizations Alf Steinar Sætre Jan-Oddvar Sørnes Norwegian University of Bodø University College, Science and Technology, Bodø, Norway Trondheim, Norway alf.steinar@iot.ntnu.no jan.oddvar.soernes@ansatt.hibo.no Larry D. Browning and Keri K. Stephens The University of Texas at Austin, Austin, TX, USA lbrowning@mail.utexas.edu; keristephens@mail.utexas.edu Abstract Using ICTs effectively is...»

«FAQ Brocade ICX 7250 Switch Frequently Asked Questions Introduction The Brocade® ICX® 7250 Switch delivers the performance, flexibility, and scalability required for enterprise Gigabit Ethernet (GbE) access deployment. It raises the bar with up to 8×10 GbE ports for uplinks or stacking and market-leading stacking density with up to 12 switches (576×1 GbE) per stack. In addition, the Brocade ICX 7250 combines enterprise-class features, manageability, performance, and reliability with the...»

«OHIO HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION 4080 Roselea Place, Columbus, Ohio 43214 614-267-2502 FAX: 614-267-1677 www.ohsaa.org MEMORANDUM TO: Girls Gymnastics Coaches and Officials FROM: Deborah B. Moore, Associate Commissioner DATE: September 2015 RE: 2015-16 Pre-Season Mailing This memo highlights the 2015-2016 “Girls Gymnastics Manual” which is your reference throughout the 2015-16 girls gymnastics season. This manual includes materials you have received in the past as well as easier to...»

«NOTICE: This opinion is subject to motions for rehearing under Rule 22 as well as formal revision before publication in the New Hampshire Reports. Readers are requested to notify the Reporter, Supreme Court of New Hampshire, One Charles Doe Drive, Concord, New Hampshire 03301, of any editorial errors in order that corrections may be made before the opinion goes to press. Errors may be reported by E-mail at the following address: reporter@courts.state.nh.us. Opinions are available on the...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.