WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |

«BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL ∞ SASKIA SCHELTJENS OVERLEG KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN (OKBV) / VVBAD JUNI 2012 - VERSIE 1.5 Dit ...»

-- [ Page 4 ] --

149. Delsaerdt, Pierre. 'Gold leather and lead letters: Antwerps's Plantin-Moretus Museum'. in: The Low Countries : arts and society in Flanders and the Netherlands : a yearbook. (1994-1995): 236-243.

150. Braaksma, Mariska. Het tentoonstellen van boeken: verslag van een stage in het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen. Amsterdam: Reinwardt-Academie, 1995.

151. Putte, Nadine van de. La casa di Christophe Plantin: una guida. Antwerpen:

Katholieke Vlaamse Hogeschool, 1995.

152. Voet, Léon. Het Museum Plantin-Moretus aangepast na de herschikkingen in de opstelling. Antwerpen: Museum Plantin-Moretus, 1995.

153. Nave, Francine de. 'Museum Plantin-Moretus'. in: Cultureel Jaarboek Antwerpen. XIII (1995-1996): 150-154.

154. Ruytings, Jurgen. [Stageverslag leeszaal Plantin-Moretus]. Antwerpen: STLBW, 1995Drukken bij hoog en laag: de Plantijnse drukkerij. Antwerpen: Museum PlantinMoretus, 1995 [?].

156. Nave, Francine de. 'Museum Plantin - Moretus'. in: Cultureel Jaarboek Antwerpen.

XIV (1996-1997): 165-172.

157. ---. Het Museum Plantin-Moretus. Antwerpen: MPM, 1997. (1 cd-rom, 1 losse bijlage).

Ook in een Engelse editie uitgegeven 158. ---. 'Museum Plantin-Moretus'. in: Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen. XV (1997Het museum Plantin-Moretus'. in: Druk doende. 18 (1998): 32.

160. Buys, Anton. 'Schatkamer van een gouden tijdperk: Museum Plantin-Moretus in Antwerpen'. in: Essoscope. 6. 5 (1998): 6-12.

In hetzelfde nummer ook in Franse vertaling verschenen

161. Nave, Francine de. Beleidsnota van het Museum Plantin - Moretus / Stedelijk Prentenkabinet 1998-2003. Antwerpen: MPM, 1998.

162. Coppens, Chris. 'The Plantin-Moretus archives: an index to Jan Denucé's inventory of 1926'. in: De Gulden Passer. 76-77 (1998-1999): 334-360.

163. Herck, Elke van. Schade-inventarisatie van de boekencollectie in het museum Plantin-Moretus en aanbevelingen voor verbeterde klimatisatie of opbergingswijze.

[Antwerpen]: MPM, 1999.

164. Onzea, Wilfried. 'The Plantin-Moretus Museum in Antwerp'. in: Parenthesis. 5 (2000):

21-23.

165. Nave, Francine de. 'Plantin-Moretus-archief genomineerd voor opname op de lijst van het culturele werelderfgoed'. in: VVBAD Info. Mededelingenblad van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. 27. 9 (2001): 12-14.

Ook gepubliceerd in A-magazine van de Antwerpse stedelijke musea, 6 (2001): 12

166. De Gouden Eeuw herleeft in Antwerpen: dit jaar in het Museum Plantin-Moretus 125 jaar druk bekeken. Antwerpen: MPM, 2002.

Ook verschenen in een Engelse en een Duitse versie BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 16 / 39 167. ---. 'The Plantin-Moretus Museum at his 125th Anniversary granted the American Printing History Associationís Institutional Award-2002: A Synthesis of its History, Treasures, Accomplishments, and Goals for the Future'. in: Newsletter American Printing History Association. (2002).

Op 1 november 2002 ook als lezing gebracht op het EI Congreso Internacional del Instituto de Historia del Libro y de la Lecturaí te Salamanca 168. ---. 'Het 125-jarige Museum Plantin Moretus onderscheiden door de American

Printing History Association met het Institutional Award 2002'. in: A-magazine. 12 (2002):

9.

169. ---. 'Antwerpen gaststad voor de 18de bijeenkomst van het International Advisory Committee of Keepers of Public Collections of Graphic Art'. in: A-magazine. 17 (2002): 14Nave, Francine de en Patrick de Rynck. Museum Plantin-Moretus: boekdrukken en uitgeven voor 1800. Antwerpen: MPM, 2002.

In 2003 ook in een Franse editie verschenen Antwerpen. Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA)

171. Bruggen, Nic Van. 'Het MUHKA'. in: Kunst & Cultuur. (1989): 35-38.

172. Pas, Johan. Vlugschrift: gebundelde brochures: MUHKA 1989-1995. Antwerpen:

Segers, 1995.

Speciaal nummer van het tijdschrift Revolver, 22 (1995): 2

173. Kwakkenbos, Lars. 'De eenzaamheid van een project: een jaar nieuw MuHKA'. in:

Ons Erfdeel. 46. 5 (2003): 707-714.

174. D'hanis, Wanda, e.a. 'Muhka'. in: Audit in de grote Vlaamse culturele instellingen:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departemente WVC - Administratie Cultuur.

Antwerpen: Niké Consult, 2003-2004: IV.1 - IV.35.

Bevat ook een korte vermelding van de bibliotheek

175. Jaarverslag 2003: deel I. Antwerpen: MuHKA, 2004.

http://www.muhka.be/documenten_files/jaarverslag%202003%20Nine.doc.

Een 'jaarverslag nieuwe stijl'. De beeldbibliotheek met haar diverse collecties (originele bibliotheek van het MuHKA, de collectie van het Centrum voor Beeldcultuur SineBase en een deel van de bibliotheek van het voormalige ICC) wordt besproken op p. 39-40

176. Baere, Bart De en Dieter Roelstraete. 'Mentaal onderhoud / Performances'. in: AS.

170 (2004): 98-110.

Bibliografische historiek Antwerpen. Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim 177. 'Het Documentatiecentrum voor Moderne Beeldhouwkunst in Middelheim'.

in:

Middelheim 25. [Antwerpen]: [s.n.], 1975.

Tentoonstellingscatalogus: Antwerpen, Middelheim, 13.06.1975 - 05.10.1975

178. Catalogus van de bibliotheek: Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim.

Antwerpen: Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim, 1975-1980. Twee delen.

179. Coenen, Godelieve. 'Het Burgemeester L. Craeybeckx Documentatiecentrum in het

Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim'. in: Tijdschrift Antwerpen. (1982):

81-86.

180. ---. 'Het Burgemeester L. Craeybeckx Documentatiecentrum in het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim'. in: Cultureel Jaarboek. (1983): 54BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 17 / 39

181. Suykerbuyk, Bieke. De problematiek van openluchttentoonstellingen (1980-96) in Vlaanderen in relatie tot het huidige Middelheim, na de herschikking van de beelden in

1991. Leuven: KUL, 1997.

Eindverhandeling. Bevat een onderdeel over het Lode Craeybeckx Documentatiecentrum

182. Buys, Sarah. Burgemeester L. Craeybeckx Documentatiecentrum, 1999.

Stageverslag Antwerpen. Rubenianum

183. Verbruggen, R. 'Bij het wedervinden van het Kolveniershof te Antwerpen'. in:

Bouwkunst en wederopbouw. 4 (1943): I-VII.

184. Baudouin, Frans. 'Het "Rubenianum" en de documentatie Dr. Ludwig Burchard in Antwerpen = Le "Rubenianum", centre anversois de documentation sur Rubens et l'art flamand du XVIIe siecle'. in: Bulletin van de Musea van België = Bulletin des Musées de Belgique. (1962-1963).

185. ---. 'Het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard: Een nieuwe kritische catalogus van

Rubens' werk'. in: De Syllabus : Maandblad voor Wetenschap en Kunsten. 8. 8 (1969):

143-145.

186. ---. 'Het Rubenianum'. in: Antwerpen : Tijdschrift der Stad Antwerpen. 15. 1 (1969):

13-16.

187. Burchard, Ludwig en Lode Craeybeckx. '[Welkomstwoord]'. in: Antwerpen :

Tijdschrift der Stad Antwerpen. 15. 1 (1969): 2-4.

Welkomstwoord bij de publikatie van het eerste deel van het Corpus Rubenianum

188. Velde, M. C. Van de. 'Le Rubenianum et le Nationaal Centrum voor de Plastische Kunsten van de 16de en de 17de eeuw'. in. Bruxelles: Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités, 1972: 65-68.

Lezing op het colloquium van de Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités in Brussel op 23 januari 1972. Onderdeel van een gestenciled thema-nummer van het Bulletin d'information de l'Association des historiens de l'art et archéologues diplômés

189. Baudouin, Frans. 'De ontwerper van het Kolveniershof te Antwerpen en de datering van dit gebouw'. in: Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis (2). XXIII. 5 (1973): 183De Roey, Johan. 'Het Rubenianum in het Rubensjaar 1977 naar een waardige behuizing'. in: Open Deur. 5. 3 (1973): 1-5.

191. Glavimans, André. 'Sinjorenstad Rubens waardig'. in: De Vlaamse Elsevier. 2. 4 (1974): 44-45.

192. Baudouin, Frans. 'Le Corpus Rubenianum Ludwig Burchard et le Rubenianum'. in:

Septentrion : revue de culture néerlandaise. 6. 3 (1977): 77-80.

193. D'Hulst, R.A. 'Corpus Rubenianum Ludwig Burchard'. in: Spiegel Historiael. 12. 6 (1977): 376-378.

194. Lieferinge, H. Van. 'Het Rubenshuis, het Kolveniershof en hun geschiedenis = La maison de Rubens, la cour des Arbalétriers et leur histoire'. in: De Woonstede door de eeuwen heen. 35 (1977): 70-77.

195. Nieuwdorp, Hans. 'Het Kolveniershof weldra zetel van het Rubenianum'. in: Sodipa.

25. 4 (1977): 132-133.

196. Huvenne, Paul. 'Het Rubenianum verhuist'. in: Sodipa. 29. 11 (1981): 433-434.

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 18 / 39

197. Poorter, Nora De en Paul Huvenne. Het Kolveniershof te Antwerpen. [S.l.]: [s.n.], 1981.

Overdruk uit: Kolveniershof en Rubenianum Feestbundel. Bijdrage over het documentatiecentrum op p.

25-45

198. Vlieghe, Hans. 'De historiek van de Rubensvorsing: van Max Rooses tot het Rubenianum'. in: Feestbundel bij de opening van het Kolveniershof en het Rubenianum.

Antwerpen: Kunsthistorische Musea der Stad Antwerpen, 1981: 11-24.

Aangeboden aan ere-conservator Frans Baudouin

199. Baudouin, Frans. 'Bij de opening van het Rubenianum en het Kolveniershof'. in:

Antwerpen : Tijdschrift der Stad Antwerpen. 28. 1 (1982): 3-10.

200. P., M. 'Kolveniershof en Rubenianum: open sedert 13 november 1981'. in: Sodipa.

30. 1 (1982): 18-19.

201. Poorter, Nora De en Frans Baudouin. 'Het gerestaureerde Kolvenierhof en het Rubenianum te Antwerpen'. in: Monumenten en Landschappen. 1. 2 (1982): 8-16.

202. Poorter, Nora De. 'Engelenmuziek van Rubens in het Kolveniershof'. in: Antwerpen :

Tijdschrift der Stad Antwerpen. 29. 2 (1983): 75-80.

203. 'Europese kunstprijs naar het Rubenianum'. in: Belga. 10/12/2003.

204. Vanstappen, Henk. Het Rubenianum: missie en doelstellingen, 2003.

Collectiebeleidsplan. Bevat de missie en het collectieprofiel van de bibliotheek van het Rubenianum.

Intern document

205. Schepper (ed.), Marcus De. Een hart voor boeken. Rubens en zijn bibliotheek.

Antwerpen: [s.n.], 2004.

Antwerpen. Stadsbibliotheek Antwerpen (SBA)

206. Hansen, Constant Jacob en Emmanuel de Bom. Handcatalogus der Stadsbibliotheek van Antwerpen. Antwerpen: Stadsbibliotheek, 1890-1990.

207. Branden, Frans Jos van den. Geschiedenis der Stadsbibliotheek van Antwerpen.

Antwerpen: Buschmann, 1908.

208. V., H. De Stadsbibliotheek: haar bewogen levensloop en haar nood. Oude-God: Van Rijn, 1928.

209. Dermul, Amedée. Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de la ville d'Anvers.

Gembloux: Duculot, 1939. (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique: 5) 210. ---. De aard- en hemelgloben van W. Jansz. Blaeu in de Antwerpsche bibliotheek.

Antwerpen: De Vlijt, 1940.

211. Dermul, Amedée. Les globes terrestre et céleste de W. Jansz. Blaeu, conservés à la Bibliothèque communale d'Anvers. Anvers: La Prévoyance, 1940.

212. ---. De oude inventarissen der Antwerpsche stadsbibliotheek. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1940-1942.

Overdruk uit De gulden passer (1940-1942). In 2002 herdrukt.

213. ---. De Antwerpsche Stadsbibliotheek. Antwerpen: Dienst voor Propaganda en Toerisme, 1941.

214. Slootmaekers, G. Bronnen tot de geschiedenis van de Stadsbibliotheek te Antwerpen.

Antwerpen: STLBW, 1947.

Eindverhandeling BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 19 / 39

215. Dermul, Amedée. De catalogi der Antwerpsche Stadsbibliotheek. Antwerpen: Sikkel, 1952.

Overdruk uit Bibliotheekgids 28:2-3(1952)

216. Grafisch werk en beeldhouwwerk uitgestald in de Stadsbibliotheek. Antwerpen:

Stadsbibliotheek, 1964.

217. Vijf eeuwen Stadsbibliotheek Antwerpen. Antwerpen: Stadsbibliotheek, 1985.

(Publikaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven: 7)

218. Vijf eeuwen Stadsbibliotheek Antwerpen 1481-1981 : Catalogus. Antwerpen:

Stadsbibliotheek, 1985.

Tentoonstellingscatalogus: Antwerpen, Stadsbibliotheek - Nottebohmzaal, 20.04.1985-31.05.1981.

Beschrijving van 93 tentoongestelde items

219. Baeck-Schilders, Hedwige, Roland Baetens en Willy L. Braekman. De Nottebohmzaal:

boek en mecenaat. Antwerpen: Stadsbibliotheek, 1993. (Publikaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven [= Publikaties SBA/AMVC]: 34/36) Tentoonstellingscatalogus: Antwerpen, Stadsbibliotheek, 08.05.1993 - 01.08.1993 in het kader van 'Antwerpen '93 - Culturele Hoofdstad van Europa'

220. Vermeesch, Veerle. Emmanuel de Bom: bibliothecaris van de Stadsbibliotheek van Antwerpen (1868 - 1953). Antwerpen: STLBW, 1995.

Eindverhandeling

221. Stadsbibliotheek Antwerpen. Antwerpen: Stadsbibliotheek, 2000.

222. Lissens, J.P. Stadsbibliotheek Antwerpen: wetenschappelijke bewaarbibliotheek van Antwerpen. Antwerpen: Stad Antwerpen, 2000.

223. De Stadsbibliotheek. Rec 30/11/. Antwerpen: ATV, 2002.

Item tijdens het programma 'de Antwerpenaar' op de regionale televisiezender van de provincie Antwerpen (ATV) 224. 'Antwerpse stadsbibliotheek wil Vlaams Erfgoed-bibliotheek worden'. in: De Morgen.

13/06/2002.

225. KPMG-Consultants. Van Stadsbibliotheek naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek …:

Eindrapport. Antwerpen: Stad Antwerpen, 2002.

226. Renard, An. Van Stadsbibliotheek Antwerpen naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek … Eindrapport. Antwerpen: Stadsbibliotheek, 2002.

227. Sels, Geert. 'Antwerpen kandidaat Erfgoedbibliotheek'. in: De Standaard.

13/06/2002.

228. Lissens, J. Paul. Emmanuel de Bom: stadsbibliothecaris. Antwerpen: [s.n.], 2003.

Tentoonstellingscatalogus: Antwerpen, Stadsbibliotheek - Nottebohmzaal, 04.09.2003 - 19.10.2003

229. Zichtbaar zeldzaam: hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek = Zichtbaar zeldzaam: highlights from Antwerp's City Library. Antwerpen: Stadsbibliotheek, 2005.

Tentoonstellingscatalogus: Antwerpen, Stadsbibliotheek - Nottebohmzaal, 26.02.2005 - 24.04.2005 Antwerpen. Universiteit Antwerpen (UA)

230. Borm, Julien Van en Luk Van Den Dries. Catalogus van de collectie boeken en tijdschriften door Prof. Dr. Carlos Tindemans geschonken aan de bibliotheek van de Universitaire Instelling Antwerpen. Wilrijk: UIA Bibliotheek, 2001.

Antwerpen. Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 20 / 39

231. Michielsen, Jan. Onderzoek naar een inhoudelijk ontsluitingssysteem en plaatsingssysteem voor de bibliotheekcollectie van het 'Provinciaal Museum voor Kunstambachten Sterckshof', inzonderheid voor een specifiek deel van deze collectie.

Antwerpen: STLBW, 1987.

Eindverhandeling

232. Wellens, Luk. 'De bibliotheek van het Provinciaal Museum Sterckshof-Zilvercentrum te Antwerpen: van een verzameling boeken tot een bibliotheek'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 70. 2 (1994): 54-57.

233. Nys, Wim en Luk Wellens. 'Informatie en informatica in het Provinciaal Museum Sterckshof-Zilvercentrum'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 75. 6 (1999): 225-231.

234. ---. 'Informatie en informatica in het Provinciaal Museum Sterckshof-Zilvercentrum in Antwerpen-Deurne'. in: OKV plus - Museumkatern. 38. 4 (2000): 6-8.

235. 'Brocade in het Zilvermuseum Sterckshof in Antwerpen'. in: muniCIPAL. 16. 1 (2004).

Brugge. Cultuurbibliotheek vzw 236. [Smaele, Walter de]. Profiel [van de Cultuurbibliotheek].

http://www.cultuurbibliotheek.be/publicaties/cultuurbibliotheek/profiel.php.

237. ---. Beleidsplan [van de Cultuurbibliotheek].

http://www.cultuurbibliotheek.be/publicaties/cultuurbibliotheek/beleidsplan.php.

238. Smaele, Walter de. 4O jaar Cultuurbibliotheek.

http://www.cultuurbibliotheek.be/publicaties/cultuurbibliotheek/40jaar.php.

239. [Smaele, Walter de]. Aanschaf Oxford DNB: verslag over de inauguratie.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 8 |


Similar works:

«Performance Assessment of Oversized Culverts to Accommodate Fish Passage John Nieber, Principal Investigator Department of Bioproducts and Biosystems Engineering University of Minnesota August 2011 Research Project Final Report 2011-19 All agencies, departments, divisions and units that develop, use and/or purchase written materials for distribution to the public must ensure that each document contain a statement indicating that the information is available in alternative formats to individuals...»

«FILED United States Court of Appeals Tenth Circuit PUBLISH January 10, 2012 UNITED STATES COURT OF APPEALS Elisabeth A. Shumaker TENTH CIRCUIT Clerk of Court MUNEER AWAD, Plaintiff Appellee, v. PAUL ZIRIAX, Agency Head, Oklahoma State Board of Elections, THOMAS PRINCE, Chairman of the Board, Oklahoma State Board of Elections, STEVE CURRY, Board Member, Oklahoma State Board of Elections, and JIM ROTH, Board Member, Oklahoma State Board of Elections, Defendants Appellants. No. 10-6273 -FOUNDATION...»

«Robust Learning from Normals for 3D face recognition Ioannis Marras1, Stefanos Zafeiriou1, and Georgios Tzimiropoulos1,2 Department of Computing, Imperial College London, 180 Queens Gate. London SW7 2AZ, U.K. School of Computer Science, University of Lincoln, Lincoln LN6 7TS, U.K. {i.marras,s.zafeiriou,gt204}@imperial.ac.uk http://ibug.doc.ic.ac.uk Abstract. We introduce novel subspace-based methods for learning from the azimuth angle of surface normals for 3D face recognition. We show that...»

«Spanish diminutive markers -ito/-ita in Mesoamerican languages A challenge for acceptance of gender distinction Claudine Chamoreau To cite this version: Claudine Chamoreau. Spanish diminutive markers -ito/-ita in Mesoamerican languages A challenge for acceptance of gender distinction. Akademie-Verlag. Morphologies in Contact, Akademie-Verlag, pp.71-91, 2012. halshs-00672257 HAL Id: halshs-00672257 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00672257 Submitted on 20 Feb 2012 HAL is a...»

«1. A Scientific Annual Lithograph Henry Thomas De la Beche c. 1837 Image 234 x 298 mm, Sheet 274 x 315 mm unmounted Showing a gentleman giving an after dinner speech at the ‘Omniological Society’. The piece lampoons the scientific societies of the time, as the speaker praises ‘the great man’ Snooks: ‘Gentlemen, were I to unbridle my feelings, and expres to you my high estimate of his superb talents, wonderful discoveries, or terrestrial reputation (applause), I should pain the well...»

«Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 Väliraportti 1 Lähtökohdat ja tavoitteet 17.3.2011 Naantalin kaupunki, maankäytön kehityskuva 2035 Väliraportti 1 Maankäytön kehityskuvan asiakirjat Osa I Lähtökohdat ja tavoitteet (väliraportti 1) 1 Suunnittelun lähtökohdat 2 Strategisen suunnittelun tavoitteet Osa II Kehityskuvavaihtoehdot (väliraportti 2) 3 Kehityskuvavaihtoehdot 4 Kehityskuvavaihtoehtojen vaikutusten arviointi Strateginen kehityskuva 2035 ja...»

«LSE Research Online Book Section Sonia Livingstone Television and the active audience Original citation: Livingstone, Sonia (2000) Television and the active audience. In: Formations: 21st century media studies. Manchester University Press, Manchester, UK, pp. 175-195. Copyright © 2000 Manchester University Press This version available at: http://eprints.lse.ac.uk/1004 Available online: December 2007 LSE has developed LSE Research Online so that users may access research output of the School....»

«Local Governments and the Financial Crisis: An Analysis Thierry Paulais Local Governments and the Financial Crisis: An Analysis Thierry Paulais © The Cities Alliance, 2009 1818 H Street, NW Washington, D.C. 20433, U.S.A. www.citiesalliance.org All rights reserved First printing, December 2009 The material in this publication is copyrighted. Requests for permission to reproduce whole or portions of it should be directed to the Cities Alliance Secretariat at the above address. The Cities...»

«What’s the Value of a Learning Differences MOOC-Ed? Sherry Booth Freeman, Ph.D. Senior Research Scholar Suzanne Branon Research Associate Prepared by the Friday Institute for Educational Innovation for the What’s the Value of a Learning Differences MOOC-Ed? Introduction Massive Online Open Courses for Educators (MOOC-Eds) provide a new form of professional development for educators that balances research-based practices for high-quality professional development with new types of social...»

«Cambridge University Press 978-0-521-88152-4 The Penitential State: Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814-840 Mayke de Jong Excerpt More information Introduction: The penitential state In the autumn of 833, a crowd of prominent Franks gathered in the monastic church of St-Médard in Soissons. Those present witnessed the extraordinary spectacle of the mighty Emperor Louis prostrating himself in front of the altar, on a hair shirt, and publicly confessing ‘that he had very...»

«Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D’Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa państwowego w Anglii 6 Zapisy dziecka do szkoły podstawowej 7 Rozpoczęcie szkoły 12 Transfer do szkoły średniej 20 Załącznik I Pomocne strony internetowe 22 Załącznik II – Słownik u ytecznych terminów 23 POLSKIE DZIECI W LONDYŃSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH: PODSUMOWANIE...»

«CONTEXTUAL THEOLOGY (article for forthcoming New Westminster Dictionary of Christian Theology) (Permission to use this copyrighted material is granted by Steve Bevans, author, exclusively intended for use by participants of the 2010 Study Week of the Southwest Liturgical Conference) All theology is contextual. One can even say that there is no such thing as “theology,” because there is only contextual theology: African American, Latino/a, Asian, Liberal Protestant, Neo-orthodox, Congolese,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.