WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |

«BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL ∞ SASKIA SCHELTJENS OVERLEG KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN (OKBV) / VVBAD JUNI 2012 - VERSIE 1.5 Dit ...»

-- [ Page 3 ] --

Tentoonstellingscatalogus: Antwerpen, Rubenianum, 22.06.2004 - 15.07.2004. Centrale tentoonstelling van 'Boeken om naar te kijken: de Antwerpse kunst- en bewaarbibliotheken', een project van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV). Daarbij werd een eigenzinnige selectie van boeken uit 20 kunst- en bewaarbibliotheken uit Antwerpen tentoongesteld. Een deel van de catalogus is ook online toegankelijk, zie http://www.okbv.be/teksten/tentlijst.pdf

83. Groot, Jean-Jacques De. Ontwerp van een website en het opzetten van een discussielijst voor het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen. Leuven: BDI, 2004.

Eindverhandeling.

84. Haex, Peter. 'Balletboeken doen dansen'. in: Gazet van Antwerpen. 23/6/2004.

Over 'Boeken om naar te kijken: de Antwerpse kunst- en bewaarbibliotheken', een project van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) van 22.06.2004 - 15.07.2004. Dit project werd BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 10 / 39 georganiseerd in het kader van ABC2004 - Antwerpen Boekenstad

85. Poels, Anne-Marie. 'Antwerpse kunst- en bewaarbibliotheken doen een boekje open:

Boeken om naar te kijken'. in: Zone 03. 16/6/2004.

Over 'Boeken om naar te kijken: de Antwerpse kunst- en bewaarbibliotheken', een project van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) van 22.06.2004 - 15.07.2004. Dit project werd georganiseerd in het kader van ABC2004 - Antwerpen Boekenstad

86. Schelstraete, Inge. 'Achter de schermen van de privé-bibliotheek'. in: De Standaard.

22/06/2004: 25.

Over 'Boeken om naar te kijken: de Antwerpse kunst- en bewaarbibliotheken', een project van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) van 22.06.2004 - 15.07.2004. Dit project werd georganiseerd in het kader van ABC2004 - Antwerpen Boekenstad

87. Scheltjens, Saskia. 'Verslag Studiedag 'Digitaliseren en levend geheugen / dynamisch archief' - IAK / CBV / IBK - 27 november 2003 - KANTL, Gent'. in: Bibliotheek- & Archiefgids. 80. 2 (2004): 30-32.

88. Scheltjens, Saskia en Henk Vanstappen. 'Met vallen en opstaan: Museumbibliotheken in Vlaanderen'. in: Bibliotheek- & Archiefgids. 80. 1 (2004): 14-24.

Evalueert de situatie 15 jaar na het artikel van Dieter Lampens over museumbibliotheken in Vlaanderen en Brussel

89. Bauwens, Joke en Gert Nulens. ICT in het culturele veld: De virtualiteit van het virtuele. Gent: Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen, 2005. http://www.recreatiefvlaanderen.be/srv/pdf/srcvwp_200501.pdf.

Working paper. Korte vermelding van museumbibliotheken, onder meer op p. 27

90. Kenis, Dirk en Jeroen Walterus. Beleidsvisies voor 'digitaal erfgoed' in Vlaanderen: Een beleidsverkennend onderzoek: Eindverslag. [Brussel]: [s.n.], 2005.

http://www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid/onderzoek/beleidsvisies_digitaal_erfgoed_v laanderen_maart2005.pdf.

Drie delen. Geschreven in opdracht van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel. Dit algemene rapport schetst door middel van een gestandaardiseerde bevraging de toenmalige stand van zaken op het vlak van digitaal cultureel erfgoed in Vlaanderen

–  –  –

Antwerpen. Fotomuseum Provincie Antwerpen

91. Verbeeck, Herman. Gebruikersonderzoek in de bibliotheek van het Provinciaal Museum voor Fotografie. Antwerpen: STLBW, 1996.

Eindverhandeling

92. Ducastel, Patrick. Stageverslag. Antwerpen: STLBW, 1999-2000.

93. Schetz, Jurgen. Stageverslag: Provinciaal Museum van Fotografie. Antwerpen: STLBW, 1999-2000.

94. Van Wynsberghe, Helga. Stageverslag Bibliotheek Provinciaal Museum voor Fotografie.

Antwerpen: STLBW, 2000-2001.

95. Van Puyvelde, Suzy. Stageverslag. Antwerpen: STLBW, 2001-2002.

96. Salu, Luc en Dominique Somers. 'Inventaris van fotografisch geïllustreerde publicaties, 1839-1900'. in: Het archief van de verbeelding. Antwerpen: Mercatorfonds, 2002: 224Dams, Nico. Stageverslag Bibliotheek van het Fotomuseum. Antwerpen: STLBW, 2004-2005.

Antwerpen. Hogeschool Antwerpen -- Campus Mutsaard

98. Lampo, Jan. Een tempel bouwen voor de muzen: een korte geschiedenis van de Antwerpse Academie, 1663-1995. 1995.

Extra nummer van het tijdschrift Periscoop. Bevat een korte vermelding van de bibliotheek 99. ---. 'Campusbibliotheek Mutsaard'. in: Schatten uit de bibliotheken van de Hogeschool Antwerpen. Antwerpen: Pandora, 1996: 13-26.

Tentoonstellingscatalogus: Antwerpen, AMVC, 16.10.1996 - 09.11.1996

100. Lombaerde, Piet en Dirk Laporte. 'Architecture books at the Campus Mutsaard Library'. in: Antwerp Design Sciences Cahiers. 13 (2004): 8-13.

Antwerpen. Karel de Grote Hogeschool -- Campus Sint-Lukas -- Departement audiovisuele en beeldende kunst

101. Verbeke, Marie-Christine. 'Een kunstwerk in de mediatheek? Jouw kunstwerk in de mediatheek!' in: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen. 1 (2002): 54-55.

Antwerpen. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)

102. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Antwerpen:

KMSKA.

Tot 1997 bevat deze publicatie ook het jaarverslag van het museum waar ook over de bibliotheek van het KMSKA wordt bericht. Sinds 1998 is het jaarverslag een afzonderlijk document geworden dat niet op dergelijke schaal als het jaarboek wordt gepubliceerd 103. [Verslag van de raad van beheer]. [Antwerpen]: [KMSKA].

Bevat regelmatig onderwerpen die ook de bibliotheek van het KMSKA aanbelangen

104. Morel-Deckers, Yolande. 'De automatiseringsprojecten in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten [Antwerpen]'. in: Museumleven. (1989-1990): 76-78.

Lezing op de studiedag 'Rol en werking van de museumbibliotheek', op 17 september 1990 in de UFSIA in Antwerpen. Deze dag werd georganiseerd door het VVBAD en de toenmalige Commissie Museumbibliotheken van de Vlaamse Museumvereniging. Museumleven nam de meeste lezingen van deze dag op in dit nummer BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 12 / 39

105. Geest, Bart De. Verbetering van de dienstverlening door gebruik van internet en cdrom in de bibliotheek van het Koninklijke Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.

Gent: VSPW, 1997.

Eindverhandeling

106. Martens, Luc. Beleidslijnen voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen bij de aanstelling van Paul Huvenne als hoofdconservator. [Brussel]: [Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap. Kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn], 1997.

Interne publicatie. Losbladig

107. Bracke, Eric. 'Getouwtrek over Antwerpse kunstbibliotheek: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten legde beslag op grootste deel van ICC-collectie'. in: De Morgen.

01/10/1998.

108. Rogiest, Peter. Inhoudelijke ontsluiting van een museumbibliotheek: toepassingen en mogelijkheden in de bibliotheek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA). Gent: VSPW, 1998.

Eindverhandeling

109. Staeyen, Arne Van. 'Musea verdelen onderling kunstbibliotheek'. in: Gazet van Antwerpen. 06/10/1998.

Onder meer over de rol van de toenmalige bibliothecaris van het KMSKA bij de verdeling van de bibliotheek van het ICC

110. Buck, Isolde De en Herwig Todts. De idee Maurice Gilliams: een schrijver over schilders. Antwerpen: Pandora, 2000. (Cahiers: 8) Deze publicatie gaat ook kort in op de periode waarin Maurice Gilliams bibliothecaris was van de bibliotheek van het KMSKA

111. Rogiest, Peter. 'De kunstbibliotheek van het KMSKA en haar inhoudelijke ontsluiting'.

in: Bibliotheek- en archiefgids. 76. 4 (2000): 8-17.

112. Roossens, Ben. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen: inventaris van het wetenschappelijk archief. Antwerpen: KMSKA, 2001.

113. Speurgids: wetenschap, technologie en innovatie. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Wetenschap en Innovatie, 2001-.

http://awi.vlaanderen.be/cijfers_en_publicaties/index.php?id=143.

Bevat ook de jaarplanning van de bibliotheek van het KMSKA

114. Jaarverslag 2003: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. [Antwerpen]: [KMSKA], 2003.

http://museum.antwerpen.be/kmska/Nederlands/jaarverslag%202003%20deel%201.pdf Bevat ook informatie over de bibliotheek en het documentatiecentrum van het KMSKA

115. Janssens, Anke. De archiefvorming en de historische waarde van de series in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, 2003.

116. Rogiest, Peter, Dieter Lampens en Yolande Deckers. Collection Policy 2003-2007.

Antwerpen: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Afdeling Collectiebehoud en -beheer, Dienst Bibliotheek, 2003.

Grondig gedocumenteerd collectiebeleidsplan. Bevat ook de missie van de bibliotheek, alsook informatie over de geschiedenis en collectievorming. De collectieonderdelen worden inhoudelijk aan de hand van de Conspectus-methode beschreven.

117. D'hanis, Wanda, e.a. 'Koninklijk Museum voor Schone Kunsten'. in: Audit in de grote Vlaamse culturele instellingen: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departemente WVC - Administratie Cultuur. Antwerpen: Niké Consult, 2003-2004: III.1 - III.30.

Bevat ook een korte bespreking van de bibliotheek, het documentatiecentrum en het geplande informatiemanagement BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 13 / 39

118. Huvenne, Paul. Beleidsplan Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2005-2009. Antwerpen: KMSKA, 2005.

Interne publicatie. Bevat ook informatie over de bibliotheek en het documentatiecentrum van het KMSKA, o.a. op p. 36-37 en 56 Antwerpen. Modemuseum Provincie Antwerpen (MOMU)

119. Denolf, Wim. 'Papier hier'. in: Knack 30/03/ 2005: 28.

Een lovende bespreking over de bibliotheek van het Modemuseum

120. Suls, Dieter. Identificatie van strategische uitdagingen voor museumbibliotheken: de strategische veranderingscyclus van Bryson toegepast op de MoMu-bibliotheek.

Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2005.

Eindverhandeling. Uitgebreide SWOT-analyse van een museumbibliotheek Antwerpen. Museum Plantin-Moretus - Stedelijk Prentenkabinet (MPM - SP)

121. De Belser, Raymond. 'The Plantin library'. in: The private library. 4. 8 (1963): 149Raymond De Belser is ook bekend als romanschrijver onder het pseudoniem Ward Ruyslinck

122. Morbe, Monique. Het Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen. Antwerpen: STLBW, 1985.

Eindverhandeling

123. Nave, Francine de. De bibliotheek. Antwerpen: Museum Plantin-Moretus, 1985. (Het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen: I) Gestructureerde bespreking van de diverse bibliotheekcollecties, met telkens ook aandacht voor de wijze van catlogisering. Bevat ook een uitgebreide bibliografie over de bibliotheek van het Museum PlantinMoretus, inclusief de handschriftenverzameling en exclusief de moderne werkbibliotheek 124. ---. De archieven. Antwerpen: Museum Plantin-Moretus, 1985. (Het Museum PlantinMoretus te Antwerpen: II)

125. Ruyselinck, Ward. De uilen van Minerva. Antwerpen: Manteau, 1985.

De auteur was lang werkzaam als adjunct-bibliothecaris in het prentenkabinet van het Museum PlantinMoretus in Antwerpen. In deze roman, die een jaar na zijn pensioen verscheen, is in versluierde vorm zijn vroegere werkomgeving te herkennen en tal van voormalige collega's.

126. Nave, Francine de. Een halve eeuw Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen (1938 Antwerpen: Stad Antwerpen, 1988. (Publicaties van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet: 8)

127. Nave, Francine de en M. Hellemans. Vijftig jaar Stedelijk Prentenkabinet (1938Aanwinsten uit de collecties moderne prenten en tekeningen. [Antwerpen]: [s.n.], 1988.

Tentoonstellingscatalogus: Antwerpen, Hessenhuis, 22.10.1988 - 31.12.1989

128. Programma ter gelegenheid van de herdenking van de vierhonderdste verjaardag van het overlijden van Christoffel Plantijn (Saint-Avertin ca.1520-Antwerpen 1 juli 1589).

Antwerpen: MPM, 1989.

129. Museum Plantin-Moretus. [S.l.]: Aazet, 1989. (video, 25 min.).

130. "Over letters, boeken en prenten": didactische brochure voor het Museum PlantinMoretus en het Stedelijk Prentenkabinet. Antwerpen: MPM, 1989. (Publicaties van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet: 10) Deze publicatie verscheen tegelijkertijd in het Engels (vol. 11), in het Duits (vol. 12), in het Frans (vol.

13) en in brailleschrift (vol. 14)

131. Lefevere, Rita en Etienne Vervoort. Christoffel Plantijn (1520-1589) en het Plantijnse huis: een eeuw humanisme in Antwerpen. [S.l.]: BRT-Dienst Wetenschappen, 1989.

(video, 50 min.).

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 14 / 39

132. Nave, Francine de. 'Antwerpen eert zijn aartsdrukker: De Christoffel Plantijnherdenking-1989'. in: Antwerpen. Driemaandelijks Tijdschrift van de Stad Antwerpen. 2 (1989): 75-82.

133. Nave, Francine de en Leon Voet. Museum Plantin-Moretus Antwerpen. Brussel:

Ludion, 1989. (Musea nostra: 15) Verscheen gelijktijdig ook in een Franse en Engelse editie

134. Nave, Francine de. 'Eine Druckerei von Weltrang im Antwerpen des 16. Jahrhunderts, Christophe Plantins 'Gulden Passer"'. in: Gutenberg: 550 Jahre Buchdruck in Europa.

Weinheim: VCH, 1990: 65-87.

135. ---. 'De herdenking van Christoffel Plantijn tijdens het Plantijnjaar-1989'. in:

Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen. VII (1990): 99-103.

136. Christophe Plantin et les Èditions "Au compas d'or". [S.l.]: [s.n.], 1991.

Tentoonstellingscatalogus: Musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, 15.09.1991- 15.11.1991

137. Kisling, Corine. Christoffel Plantin, de meester van de gulden passer. Antwerpen: De Vries-Brouwers, 1991.

138. Nave, Francine de. 'Het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet in de wereld'. in: Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen. VIII (1991): 67-72.

139. Nave, Francine de en M.R. Massei. 'Il primo industriale stampatore della storia:

Christophe Plantin'. in: Graphicus. LXXII. 2 (1991): 10-11.

140. Hilderson, Kristin. Lesgids Plantijn. Antwerpen: Stadsbestuur, 1992. (Stap voor stap

door de Gouden Eeuw:

Publicatie in het kader van Antwerpen '93

141. Nave, Francine de, e.a. 'De Historische Musea van de Stad Antwerpen: een nieuwe groep'. in: Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen. IX (1992): 25-38.

142. Nave, Francine de en Els Otte. Van drukkerij tot publieke instelling: het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen = L'imprimerie devient une institution publique: le Musée Plantin-Moretus en Anvers = From printing office to public institution: the Plantin-Moretus Museum in Antwerp. Tielt: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 1992. (Openbaar kunstbezit: 4)

143. Nave, Francine de, Els Otte en Piet Teigeler. 'Museum Plantin-Moretus Antwerpen'.

in: Openbaar kunstbezit in Vlaanderen. 30 (1992): 122-159.

144. Nave, Francine de. 'Het Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen onder de vijftig grootste in de wereld'. in: Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen. X (1993): 70-80.

145. ---. 'Van drukkerij tot publieke instelling: het museum Plantin-Moretus te Antwerpen'. in: Driemaandelijks bulletin. Vereniging van de Adel van het Koninkrijk België.

194 (1993): 31-51.

146. Imhof, Dirk, Gilbert Tournoy en Francine de Nave. Antwerpen, dissident drukkerscentrum: de rol van de Antwerpse drukkers in de godsdiensstrijd in Engeland (16de eeuw). Antwerpen: Museum Plantin-Moretus, 1994. (Publicaties van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet: 31) Tentoonstellingscatalogus: Antwerpen, Museum Plantin-Moretus en Stedelijk Prentenkabinet, 01.10.1994 - 31.12.1994

147. Nave, Francine de. 'The Plantin-Moretus Museum in Antwerpen.' in: Flanders. 24 (1994): 9-14.

In hetzelfde nummer ook verschenen in een Franse versie onder de titel 'Le Musée Plantin-Moretus à Anvers'

148. Otte, Els, G. van Leerzem en Francine de Nave. Museum Plantin-Moretus:

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 15 / 39 blikvangers. Antwerpen: MPM, 1994. (Publicaties van het Museum Plantin-Moretus en het

Stedelijk Prentenkabinet:

Losbladig. Ook in Franse editie verschenenPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |


Similar works:

«TABLE OF CONTENTS LIST OF FIGURES CHAPTER.1 SPECIFICATIONS CHAPTER.2 PRECAUTIONS CHAPTER.3 MACHINE ORIENTATION CHAPTER.4 GENERAL MAINTENANCE Recommended Lubricants CHAPTER.5 MACHINE OPERATION SUMMARY CHAPTER.6 ELECTRICAL CONTROLS AND OPERATION CHAPTER.7 MOUNTING MACHINE CHAPTER.8 CRADLES AND REELS Cradles Loading Coil onto the Cradle Turnstile Reel Stand Loading Coil onto the Reel CHAPTER.9 ENTRY GUIDE ASSEMBLY Entry Guide Adjustment Feeding Material CHAPTER.10 DRIVE ASSEMBLY CHAPTER.11 GUTTER...»

«Contains Nonbinding Recommendations Draft Not for Implementation Draft Guidance for Industry, Food and Drug Administration Staff, and Clinical Laboratories Framework for Regulatory Oversight of Laboratory Developed Tests (LDTs) DRAFT GUIDANCE This guidance document is being distributed for comment purposes only. Document issued on: t ber, 2014 You should submit comments and suggestions regarding this draft document within 120 days of publication in the Federal Register of the notice announcing...»

«TRAIN MANAGEMENT GUIDELINES TO APPLY TO WESTNET RAIL DETERMINATION OF THE WESTERN AUSTRALIAN INDEPENDENT RAIL ACCESS REGULATOR IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF SECTION 43 OF THE RAILWAYS (ACCESS) ACT 1998 31 October 2002 Office of the Rail Access Regulator Contents 1. Introduction 2. The WA Legislative Context 3. Discussion Of Issues 4. Regulator’s Required Amendments 5. Determination Appendices 1. Submissions Received From The Public Consultation Process 2. Submissions Received On The...»

«Contract No. CUA56808 Last Updated: 31 January 2017 Document No: 01580370 Telecommunication Services 12 April 2010 to 11 July 2017 About the Contract How do I use this Contract? What’s on Offer? Who are the Contractors? What is the buying Process? Need more Information?ABOUT THE CONTRACT The purpose of this CUA is to simplify the purchase of telecommunications services, products and infrastructure. These include fixed voice services, data services, mobile phone handsets and mobile phone...»

«A Dissent on “Fire”* The video copies of Deepa Mehta’s “Fire” available for rental in video stores in the United States since January prominently announce on the back: “Banned in India.” The fact is it was never banned. Except for Delhi and Mumbai, where its screenings stopped after two violent demonstrations, “Fire” continued to be shown in several major towns in India, including Lucknow, the capital of Uttar Pradesh where the Bharatiya Janata Party has ruled since December...»

«Marianne Kesting Das lebendige Portrait In Wackenroders „Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders (1797) berichten drei Erzählungen von Künstlern, die an der Kunst sterben: der Maler Francesco Francia, „ein echter Märtyrer des Kunstenthusiasmus1, verfällt dem Tode, als er Raffaels „Heilige Cäcilia sieht und sich als Stümper fühlt; ein Maler, der eine Madonna nach dem Bilde seiner verstorbenen Frau gemalt hat, sein vollendetstes Gemälde, und nach einem halben Jahr...»

«An Educator’s Guide to Separate Is Never Equal: Sylvia Mendez & Her Family’s Fight for Desegregation EDUCATOR’S GUIDE PRODUCED BY THE CONSORTIUM FOR LATIN AMERICAN STUDIES PROGRAMS WRITTEN BY KATRINA DILLON An Educator’s Guide to Separate Is Never Equal: Sylvia Mendez & Her Family’s Fight for Desegregation ACKNOWLEDGMENTS ABOUT THIS GUIDE This educator’s guide was written to support using Separate is Never Equal: Sylvia Mendez & Her Family’s Fight for Desegregation in elementary...»

«INTERNATIONAL TRADE AND REGULATORY ADVISORY February 6, 2004 USTR RELEASES CAFTA TEXT On January 29, 2004, the Office of the United States Trade Representative (USTR) published on its Web site, at http://www.ustr.gov, the draft text of the Central American Free Trade Agreement (CAFTA). The CAFTA parties are Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and the United States. CAFTA will give immediate duty free treatment to many goods, while tariffs on other goods will be eliminated...»

«1206 Concepts in Physics Wednesday, October 21st Notes • Reminder: additional tutorial for anybody interested this coming Monday (October 26th) at 10:30 am in F055 • I will show a few more examples and you can ask questions • If you have a specific example or problem from the textbook, please email me beforehand it is easier to prepare that way Notes • Assignment #4 solution will be topic for this Friday’s lecture and you will be getting it back in class as well. • Next Monday is...»

«Presented by Think Inc. JustStopAndThink.com Author credits located at the end of the article. Please pray for discernment before reading. CONFESSION AND PENANCE Italicized below are the Authoritative statements of Roman Catholic Teaching on confession and penance The Council of Trent Session XIV: On the Most Holy Sacraments of Penance and Extreme Unction Chapter VI: On the Ministry of this sacrament, and on Absolution But although the absolution of the priest is the dispensation of another’s...»

«COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 22 Juin 2016 L’an 2016, le 22 Juin à 19 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la Commune de Maroeuil s’est réuni à la mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur DAMART Daniel, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, contenant l’ordre du jour, ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 14/06/2016. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la...»

«YAO’S MILLIONAIRES’ PROBLEM AND PUBLIC-KEY ENCRYPTION WITHOUT COMPUTATIONAL ASSUMPTIONS DIMA GRIGORIEV, LASZLO B. KISH, AND VLADIMIR SHPILRAIN Abstract. We offer efficient and practical solutions of Yao’s millionaires’ problem without using any one-way functions. Some of the solutions involve physical principles, while others are purely mathematical. One of our solutions (based on physical principles) yields a public-key encryption protocol secure against (passive) computationally...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.