WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |

«BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL ∞ SASKIA SCHELTJENS OVERLEG KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN (OKBV) / VVBAD JUNI 2012 - VERSIE 1.5 Dit ...»

-- [ Page 2 ] --

27. Salu, Luc. 'De museumbibliotheek: een bibliotheek als een andere?' in: Vlaanderen.

43. 15 (1994): 194-198.

28. Sman, Gert Jan van der. Een interuniversitair netwerk voor de kunstgeschiedenis in het Nederlands: Interuniversiteir Kunsthistorisch Instituut te Florence, 1994.

Niet gepubliceerd. Lezing, uitgesproken op het symposium 'Grensverkenningen' op 24 oktober in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De tekst is onderdeel van de gelijknamige documentatiemap. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het tijdelijke Overleg Vlaamse & Nederlandse Kunstbibliotheken (OVNK)

29. Starre, Jan H. E. van der. Grenzen tussen tekst en beeld: Ongegrensde mogelijkheden. Het beelddocumentatiesysteem van het RKD: Samenvatting, 1994.

Niet gepubliceerd. Lezing, uitgesproken op het symposium 'Grensverkenningen' op 24 oktober in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De tekst is onderdeel van de gelijknamige documentatiemap. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het tijdelijke Overleg Vlaamse & Nederlandse Kunstbibliotheken (OVNK) 30. ---. Overzicht van off-line produkten op het terrein van de kunstgeschiedenis, 1994.

Niet gepubliceerd. Overzicht, uitgedeeld op het symposium 'Grensverkenningen' op 24 oktober in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De tekst is onderdeel van de gelijknamige documentatiemap. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het tijdelijke Overleg Vlaamse & Nederlandse Kunstbibliotheken (OVNK)

31. Todts, Hedwig. Bewaar mij voor inflatie: Een pleidooi voor bescheiden en praktische doelstellingen, 1994.

Niet gepubliceerd. Polemische lezing, uitgesproken op het symposium 'Grensverkenningen' op 24 oktober in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De tekst is onderdeel van de gelijknamige documentatiemap. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het tijdelijke Overleg Vlaamse &

–  –  –

32. Loup, Willy Le. 'De Museumbibliotheek'. in: Museumbulletin. 15. 1 (1995): 10.

33. Kairis, Pierre-Yves. 'La recherche dans les musées en Belgique'. in: Actes du colloque Musées et recherches. Dijon: [s.n.], 1996: 161-165.

http://www.kikirpa.be/www2/Site_irpa/Nl/Publi/Doc/PYK/Recherchemusees.pdf.

Lezing op een congres in Parijs, Musée national des Arts et Traditions populaires, 29.11.1993 Lampens, Dieter. Museumbibliotheek, 1996.

Niet gepubliceerde, losbladige cursus voor de bibliotheekschool te Gent

35. Martens, Luc. Beleidsbrief musea 1996-1999. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Kanselarij en Voorlichting, 1996.

Bevat opmerkelijk advies omtrent de nauwere samenwerking van de bibliotheken van het KMSKA en het MUHKA, naast een opmerking over de verdeling van de ICC-bibliotheek

36. Houbrechts, Jef. 'Theaterdocumentatiecentra: distributiecentra voor toneelteksten.

Wat is de rol van de uitgevers?' in: VVTS - Vereniging Vlaamse Toneel- & Scenarioschrij.

92 (1997): 4-5.

37. Hulsens, Eric. 'Vlaanderens cultureel geheugen Antwerpse stadsbibliotheek grondig gemoderniseerd'. in: De Standaard. 10/7/1997.

38. Loos, Ingrid. Een onderzoek naar de kwantiteit en de differentiatie van de collectie kunsttijdschriften aanwezig in de bibliotheken van de Vlaamse Hogescholen met

departementen Architectuur en Beeldende Kunsten, voor de periode 1970-1996. Gent:

VSPW, 1997.

Eindverhandeling

39. Baert, Barbara, Frederik Leen en Bart Verschaffel. Naar een publicatiebeleid voor de Beeldende Kunsten: Probleemstelling en beleidssuggesties. 21/05/ 1998.

http://www.ibknet.be/doc/publicatiebeleidBV99.doc.

Behandelt op p. 22-23 kort de toenmalige situatie van kunstbibliotheken in Vlaanderen en geeft een erg onvolledige opsomming van instellingen als illustratie

40. Lampens, Dieter. 'Art libraries in the Cyber-Age: Arlis congres 3-6 juli 1997'. in:

Bibliotheek- en archiefgids. 74. 1 (1998): 31-36.

41. Scheltjens, Saskia. Kunstbibliotheken: theorie en praktijk, (her)oprichting en automatisering van de bibliotheek van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten SintNiklaas. Antwerpen: STLBW, 1998.

Eindverhandeling

42. Staeyen, Arne Van. 'Museum palmt deel van bib in: ICC-bibliotheek moest niet naar Museum voor Schone Kunsten verhuizen maar naar MUHKA'. in: Gazet van Antwerpen.

3/10/1998.

43. Kairis, Pierre-Yves. 'Synthèse des travaux'. in: Actes des Deuxièmes Rencontres francophones "Nouvelles technologies et institutions muséales". Montréal: [s.n.], 1999.

http://www.unites.uqam.ca/Rencontres/montreal/pdf/kairis.pdf.

44. Scheltjens, Saskia en Beatrice De Clippeleir. 'De kunstbibliotheek: begrip, typologie en samenwerking'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 75. 4 (1999): 158-171.

http://www.okbv.be/teksten/artikel_dekunstbibliotheek2_1999.pdf.

45. Wolf, Sabine De. Onderzoek naar ruil als wijze van collectieverwerving in museumbibliotheken, met specifieke aandacht voor de presentexemplaren in het kader van het Reproductiefonds Vlaamse Musea. Gent: VSPW, 1999.

Eindverhandeling

46. Scheltjens, Saskia. '[Beschrijving situatie Vlaamse museale kunstbibliotheken]'. in:

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 7 / 39 Bibliotheek- en archiefgids. 76 (2000): 12-13.

Schetst de toenmalige situatie van de Vlaamse museale kunstbibliotheken. Inleiding bij het artikel van Geert-Jan Koot over 'De museumbibliothecaris als informatiestrateeg' waarbij vooral een internationaal perspectief werd geschetst met parallellen naar de situatie van de bibliotheek in het Rijksmuseum 47. ---. 'Kunstnaslagwerken op CD-ROM of internet'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 76. 3 (2000): 30-33. http://www.okbv.be/teksten/verslag_studiedag_19991213.htm.

Over de studiedag 'Kunstnaslagwerken op CD-ROM of internet' aan de Universiteit Gent op 13 december

1999. De grote opkomst was de definitieve aanzet tot de oprichting van het OKBV een half jaar later.

48. ---. 'The changing agenda for art libraries - Annual Conference van ARLIS/UK & Ireland'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 76. 5 (2000): 32-33.

49. Vanhoutte, Edward. Zorgen voor later? Argumenten voor de wetenschappelijke bestudering van de Vlaamse Muzikale en Literaire Archieven, Bibliotheken en Bewaarplaatsen. Antwerpen: Te@m Consult Publications, 2000.

Studie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Kreeg de Ger Schmookprijs 2001 van de VVBAD

50. Stafkaart Theatraal Erfgoed. Brussel: Vlaams Theaterinstituut vzw, 2001.

http://www.theatraalerfgoed.be/erfgoed.aspx?Culture=nl&tabid=+528 en http://www.vti.be/PDF/StafkaartTheatraalErfgoed.pdf.

51. 'Archives Dotremont déjà à Paris: Miller prépare nouvelle législation'. in: Belga.

28.02.2001.

52. JVH. 'Belangrijk archief moderne kunst te koop'. in: De Standaard. 17.05.2001: 14.

Over archief Robert L. Delevoy

53. Kairis, Pierre-Yves. 'Regard sur l'informatisation des collections de musées d'art en Communauté française Wallonie-Bruxelles'. in: La Lettre de l'OCIM. 78 (2001): 10-13.

http://www.kikirpa.be/www2/Site_irpa/Fr/Publi/Doc/PYK/Kairis.pdf.

Ook verschenen in de verzamelbundel 'Musées. Au coeur de la muséologie québécoise'

54. Milh, Els. Kunstbibliotheken in Vlaanderen en Brussel: situering van de algemene kunstwetenschappelijke infrastructuur en een inventaris. Gent: VSPW, 2001.

http://www.vvbad.be/files/bericht/bestanden/ScriptieElsMilh_BibliotheekschoolGent_200

1.pdf Eindverhandeling Bibliotheekschool Gent

55. Moreels, Dries. Platformtekst project theatraal erfgoed: Theatererfgoed in Vlaanderen en de ontwikkeling van een cultureel-erfgoedcultuur. 2001.

http://www.theatraalerfgoed.be/erfgoed.aspx?Culture=nl&tabid=+525.

Fragment uit de persconferentie van het VTi in november 2001 bij de aanvang van het project Stafkaart Theatraal Erfgoed. Deze tekst stipt het belang aan van het theatererfgoed en plaatst het project in het 'meer cultureel-erfgoedcultuur'-beleid van toenmalig minister van Cultuur, Bert Anciaux

56. Plottier, Armand. 'Koninklijke Bibliotheek gooit deuren open'. in: De Morgen.10/2/2001.

57. Vanstappen, Henk. Integratie van erfgoeddatabanken: aspecten en modellen van

resource discouvery in museale en bibliografische gegevensbestanden. Antwerpen:

STLBW, 2001. http://www.okbv.be/teksten/artikel_erfgoeddatabanken_2002.pdf.

Eindverhandeling

58. Scheltjens, Saskia. Kunsthistorische Bibliografie, 2001-.

Niet gepubliceerde, losbladige cursus voor de bibliotheekschool te Gent in het kader van het vak 'Speciale bibliografie'. Wordt jaarlijks geactualiseerd

59. Dosogne, Ludo. 'Nieuw documentatiecentrum voor dans in Brussel'. in: Het Belang van Limburg. 13/3/2002.

60. Moreels, Dries en Joris Janssens. Dien avond in die kartonnen doze: Verslag discussiepodium theatraal erfgoed. 2002.

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 8 / 39 http://www.theatraalerfgoed.be/erfgoed.aspx?Culture=nl&tabid=+529.

Het verslag van het discussiepodium, een platform dat werd georganiseerd op 11 december 2002, n.a.v.

de publicatie van de stafkaart; hierin werden de resultaten van het project besproken en werd gediscussieerd over de noden en vragen van de podiumkunstensector i.v.m. erfgoed

61. Ulrich, Paul S. The SIBMAS International Directory of Performing Arts Collections and Institutions Online: The Transition from Printed Volume to Online Service: How it was done, why was it done, how is it being received?, 2002.

http://www.sibmas.org/congresses/sibmas2002/rome02_01.htm.

Niet-gepubliceerd. Lezing op het International Association of Libraries and Museums of the Performing Arts, 24th International Congress, Rome, 3-7 september 2002 62. 'Bibs werken samen'. in: Gazet van Antwerpen. 29/11/2003: 18.

Over de gemeentelijke openbare bibliotheek en de kunstbibliotheek van de academie van Waasmunster die in de toekomst nauwer gaan samenwerken

63. Carpentier, Nico. ICT als instrument voor culturele participatie: een virtueel museumproject van nabij bekeken. Gent: Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen, 2003.

http://www.re-creatiefvlaanderen.be/srv/pdf/srcvwp_200303.pdf.

Working paper. Analyse aan de hand van een vroege collectie cd-rom van het MUHKA. De bibliotheek en/of een geïntegreerd informatiebeleid worden niet vermeld als mogelijke partners voor culturele participatie in een museum

64. Houwer, Veerle De. 'Krabbel voor het glas in lood: ordenen en beschrijven van architectuur- en atelierarchieven'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 79. 2 (2003): 3-12.

65. Lammertijn, Veroniek. Onderzoek naar kunstenaarsboeken in de collecties van Vlaamse en Brusselse openbare instellingen: een steekproef. Gent: VSPW, 2003.

Eindverhandeling

66. Maes, Stijn. Een beeldbibliotheek in Antwerpen? Een haalbaarheidsstudie uitgaande van de kenniscentra van het MuHKA en het Fotomusuem. Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2003.

Eindverhandeling

67. Moreels, Dries. Theatraal erfgoed: de stafkaart en de weg naar een podiumarchief voor Vlaanderen, Symposium 'Levend Geheugen'. 2003. http://www.mediadeskvlaanderen.be/ic_downloads/tekst%20dries%20moreels%20thetraal%20erfgoed.doc.

Projectomschrijving 68. ---. 'Theatraal erfgoed: de stafkaart en de weg naar een podiumarchief voor Vlaanderen'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 79. 3 (2003): 38-41.

http://www.theatraalerfgoed.be/erfgoed.aspx?Culture=nl&tabid=+543.

69. ---. 'Dien avond in die kartonnen doze: Verslag discussiepodium theatraal erfgoed'. in:

Courant. 61 (2003): 12-15.

Een eerdere versie van deze tekst is online te raadplegen op de website van het VTi vzw, zie http://www.theatraalerfgoed.be/erfgoed.aspx?Culture=nl&tabid=+529

70. Scheltjens, Saskia. 'Van museumbibliotheek naar kenniscentrum? Verslag voorjaarsdag - SIMIN, Amsterdam, 27 mei 2003'. in: Bibliotheek- en Archiefgids. 79. 3 (2003): 41. http://www.okbv.be/teksten/artikel_simin_2003.pdf.

71. Scheltjens, Saskia. '"A museum is only as good as its library": Symposium Museumbibliotheken - Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN*ARLIS/NL) Amsterdam, 13 december 2002'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 79. 2 (2003): 36-37. http://www.okbv.be/teksten/artikel_amuseumisasgood_2003.pdf.

72. Vermeire, Geert. 'De figuratieve bibliotheek: Verbeelding en hedendaagse kunst in de openbare bibliotheek'. in: Bibliotheek-en Archiefgids. 79. 3 (2003): 25-30.

73. Waege, Hans, Johan Lievens en Rudi Laermans. 'Bijdage aan een informatieondersteunend cultuurbeleid'. in: Cultuurkijker: Aanzetten voor cultuuronderzoek in Vlaanderen. Antwerpen: De Boeck, 2003: 11-27.

BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 9 / 39

74. Walterus, Jeroen. Bewaar(de)bibliotheken in Vlaanderen: Eindrapport. Brussel: Jeroen Walterus, 2003.

http://www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid/onderzoek/bewaar(de)bibliotheken.pdf.

Studieopdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ivm het in kaart brengen van de sector van de bewaarbibliotheken in Vlaanderen. Behandelt onder meer de problematiek van museumbibliotheken.

75. ---. Bewaar(de)bibliotheken in Vlaanderen: Beleidssynthese Eindrapport. Brussel:

Jeroen Walterus, 2003.

http://www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid/onderzoek/bewaar(de)bibliotheken_beleids synthese.pdf.

Beknopte samenvatting van de studieopdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ivm het in kaart brengen van de sector van de bewaarbibliotheken in Vlaanderen.

76. Wit, Dirk De en Kris Rutten. Digitaliseren en levend geheugen / dynamisch archief:

cultureel potentieel van het netwerk en de community. Gent: IAK, IBK, CBV, 2003.

Documentatiemap. Abstracts en lezingen nav studiedag met gelijknamige titel, op 27 november 2003 in de KANTL te Gent. Digitaal afzonderlijk per lezing te raadplegen via www.digitaalplatform.be

77. VVBAD-Memorandum aan de Vlaamse politieke partijen en regering. 2004.

http://www.vvbad.be/08_standpunten/memorandum_2004.html.

Geschreven naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen op 13 juni 2004. Punt 6 bevat de vraag om de museumbibliotheken decretaal te verankeren in het erfgoeddecreet dat toen werd voorbereid 78. 'Boeken om naar te kijken: publiek kan blik werpen achter schermen van twintig bibliotheken'. in: Zondag. 6/6/2004.

Over 'Boeken om naar te kijken: de Antwerpse kunst- en bewaarbibliotheken', een project van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) van 22.06.2004 - 15.07.2004. Dit project werd georganiseerd in het kader van ABC2004 - Antwerpen Boekenstad

79. Nota [Standpunt OKBV over museumbibliotheken]. 2004.

http://www.okbv.be/organisatie/standpunten.

Nota van de intersectorale VVBAD-commissie Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) naar aanleiding van de hoorzitting decreet cultureel-erfgoedbeleid in het Vlaams Parlement op 11 maart

2004. Ook opgenomen in het algemene memorandum 2004 van de VVBAD, zie http://www.vvbad.be/08_standpunten/memorandum_2004.html

80. BOEKEN OM NAAR TE KIJKEN: DE ANTWERPSE KUNST- EN BEWAARBIBLIOTHEKEN.

Antwerpen: VVBAD, 2004.

Folder die oorspronkelijk werd gemaakt als begeleidende publicatie bij het project 'Boeken om naar te kijken: de Antwerpse kunst- en bewaarbibliotheken', een project van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) van 22.06.2004 - 15.07.2004. Ze bevat informatie over het project en de adressen van alle bibliotheken mét een stadsplan. De publicatie is zodanig opgevat dat het ook na het project bruikbaar bleef als algemene gids

81. Gelder, Hilde Van. Een (onderzoeks)omgeving voor actuele kunst. 2004.

http://www.ibknet.be/doc/reactiehildevangelder.pdf.

Reactie op vraag van IBK op het mapping-onderzoek van Pascal Gielen en Rudi Laermans, 'Een omgeving voor actuele kunst'. Ook ingekort gepubliceerd in Kunst Nu (december 2004). De situatie van de kunstbibliotheken en -documentatiecentra in België wordt besproken onder p. 4/punt 3.

82. Goethals, Marc en Filiep Tacq. De loense strategieën van het (kunst)boek: een selectie uit de Antwerpse kunst- en bewaarbibliotheken. Antwerpen: VVBAD, 2004.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |


Similar works:

«TMSJ 12/2 (Fall 2001) 179-202 THE HERMENEUTICS OF “OPEN THEISM” Robert L. Thomas Professor of New Testament Like other recent evangelical innovations, Open Theism has faltered through its use of errant hermeneutical principles. It has adopted a wrong view of general revelation, has allow ed preunderstandin g to produce a subjectively biased understanding of various texts, has used 1 John 4:8 as an interpretive center for the whole of Scripture, and has followed a discourse an alysis appro...»

«The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments Joseph Poon Thaddeus Dryja joseph@lightning.network rx@awsomnet.org January 14, 2016 DRAFT Version 0.5.9.2 Abstract The bitcoin protocol can encompass the global financial transaction volume in all electronic payment systems today, without a single custodial third party holding funds or requiring participants to have anything more than a computer using a broadband connection. A decentralized system is proposed whereby...»

«Silva Fennica vol. 48 no. 4 article id 1119 SILVA FENNICA Category: research article www.silvafennica.fi ISSN-L 0037-5330 | ISSN 2242-4075 (Online) The Finnish Society of Forest Science The Finnish Forest Research Institute Beata Woziwoda1, Agnieszka Parzych2 and Dominik Kopeć1 Species diversity, biomass accumulation and carbon sequestration in the understorey of post-agricultural Scots pine forests Woziwoda B., Parzych A., Kopeć D. (2014). Species diversity, biomass accumulation and carbon...»

«''Great customer service and really quick solution! Thank you very much and I will be spreading the word to my friends who live and work overseas.'' Pamela Baze District of Columbia, USA 19th March 2014 ''Thank you.Service worked out great for Mr T. I’m sure he will use it again.'' Donna Ercolano (PA to Mr T) New York, USA 19th March 2014 ''I would just like to thank you for your efficient service in transporting our luggage from Sydney to Kirkintilloch. Luggage arrived well within the...»

«Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents Downloaded from http://aidsinfo.nih.gov/guidelines on 2/4/2017 Visit the AIDSinfo website to access the most up-to-date guideline. Register for e-mail notification of guideline updates at http://aidsinfo.nih.gov/e-news. Downloaded from http://aidsinfo.nih.gov/guidelines on 2/4/2017 Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents Developed by the DHHS Panel on...»

«153 FERC 61,189 UNITED STATES OF AMERICA FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION Before Commissioners: Norman C. Bay, Chairman; Cheryl A. LaFleur, Tony Clark, and Colette D. Honorable. North Carolina Waste Awareness and Reduction Network, Inc. v. Docket No. EL15-32-001 Duke Energy Carolinas, LLC and Duke Energy Progress, Inc. ORDER DENYING REHEARING (Issued November 19, 2015) 1. On May 14, 2015, the North Carolina Waste Awareness and Reduction Network, Inc. (NC WARN) filed a request for rehearing...»

«30 JUNE 2015 WATER IN FUTURE CITIES RCUK Water Showcase 2015 The Crystal, London Event Report Disclaimer: this is report of what was recorded on the day and does not necessarily represent the views of any of the organisations involved. Contents Introduction 2 Vision Workshop Outputs Vision 1: Green Food & Garden Cityscapes 3 Vision 2: Flood-proof Cities 5 Vision 3: Smart Homes & City Networks 9 Vision 4: Cities & the Underworld 11 Vision 5: Community Transition Cities 14 Demonstrators &...»

«Newsletter N° 34 – Février 2016
 Sommaire
 Nouveaux adhérents A la une Assemblé Générale Vie du Pôle Portrait membre BÜRKERT CONTROMATIC SAS Salon IFAT 2016 Infos membres Salon Pollutec Mission Partenariale Procédés Industriels et Usine Eco-efficiente en Chine 1er Workshop franco-wallon sur la Chimie durable, 12 ou 13 mai 2016 Gembloux (aéroport Charleroi) Les nano particules, un atout pour vos produits et procédés Institut Carnot Chimie Balard : rencontre entre chercheurs et...»

«© 2009 International Monetary Fund January 2009 IMF Country Report No. 09/6 Mexico: Report on the Observance of Standards and Codes— FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism This Report on the Observance of Standards and Codes on the FATF Recommendations for AntiMoney Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Mexico was prepared by a staff team from the International Monetary Fund, using the assessment methodology adopted by the...»

«SECURITIES REGULATION LAW JOURNAL Volume 31 Number 1 Spring 2003 The SEC and Prime Bank Securities Frauds: Past, Present and Future By John Reed Stark and N. Blair Vietmeyer 4 Is There a Need for New Rule-Making: Securities Oerings, the Internet, and the SEC By Hansjoerg Heppe 50 Love Me Tender, Love Me True: Compensating Management And Shareholders Under The ‘‘All-Holders / Best-Price’’ Rule By Jason K. Zachary 81 ‘‘Tips’’ to Avoid Corporate/Securities Malpractice By Marc I....»

«Using Vampire to Reason with OWL Dmitry Tsarkov, Alexandre Riazanov, Sean Bechhofer and Ian Horrocks Department of Computer Science The University of Manchester Manchester, UK {tsarkov|riazanov|seanb|horrocks}@cs.man.ac.uk Abstract. OWL DL corresponds to a Description Logic (DL) that is a fragment of classical first-order predicate logic (FOL). Therefore, the standard methods of automated reasoning for full FOL can potentially be used instead of dedicated DL reasoners to solve OWL DL reasoning...»

«The Challenges of Valuing Green SITE WATER ENERGY AIR QUALITY MATERIALS MAINTENANCE The definition of green detailed in the previous chapter is just a starting point for discussing high-performance residences. Even if a property has met the definition of green and has a third-party certification to back up that claim, the appraiser must still determine exactly how green the property is. The specific “shade of green” of a property is related to its green rating or score established by the...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.