WWW.SA.I-PDF.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstracts, books, theses
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL ∞ SASKIA SCHELTJENS OVERLEG KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN (OKBV) / VVBAD JUNI 2012 - VERSIE 1.5 Dit ...»

-- [ Page 1 ] --

BIBLIOGRAFIE

KUNSTBIBLIOTHEKEN

VLAANDEREN & BRUSSEL

SASKIA SCHELTJENS

OVERLEG KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN (OKBV) / VVBAD

JUNI 2012 - VERSIE 1.5 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 2.0 België licentie.

INHOUDSTAFEL

(2012)

VERANTWOORDING

(2005)

VERANTWOORDING

ALGEMEEN OP PLAATSNAAM

Antwerpen

Brugge

Brussel

Deinze

Dendermonde

Gaasbeek

Gent

Hasselt

Leuven

Mechelen

Oostende

Rome

REGISTER

–  –  –

In 2005 werd deze bibliografie door ondergetekende aan het toenmalige verstuur van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) aangeboden als afscheidsgeschenk bij haar vertrek naar het Rijksmuseum in Amsterdam.

De bibliografie stond dankzij de toenmalige websitebeheerder Jens de Groot in de loop van 2005 heel even online op de oorspronkelijke, zeer uitgebreide OKBV website. Maar bij de overgang naar het gezamenlijke content management systeem van de VVBAD en de heroriëntatie van de website door het nieuwe OKBV bestuur verdween ook deze bibliografie mee van de radar.

Het huidige bestuur van OKBV heeft opnieuw interesse getoond in het online plaatsen van deze informatie. Voorlopig zal de oorspronkelijke bibliografie uit augustus 2005 met deze korte update qua verantwoording online worden geplaatst. Maar ruim zeven jaar later is deze bibliografie dringend toe aan een grondige update. Wat de levendigheid van het vakgebied duidelijk bewijst. Alle informatie over nieuwe publicaties is dus meer dan van harte welkom.

Saskia Scheltjens - saskia.scheltjens@ugent.be Temse, juni 2012 BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 2 / 39 VERANTWOORDING (2005) Deze bibliografie is een poging om alle titels te verzamelen van publicaties die verschenen zijn over kunstbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Ze werd samengesteld op vraag van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV), een intersectorale commissie van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD).

De publicaties in deze bibliografie kunnen variëren van zelfstandige monografieën tot grijze literatuur, van niet gepubliceerde teksten tot elektronische documenten, van stageverslagen tot eindverhandelingen. De term kunstbibliotheken wordt door het OKBV iets ruimer geïnterpreteerd dan in het buitenland. En dit zowel inhoudelijk (zie opsomming vakgebieden), als naar type instelling (zowel bibliotheek als documentatiecentrum). Qua vakgebieden betreft het instellingen die informatie verzamelen over architectuur, beeldende kunsten, cultureel erfgoed, cultuurbeleid, kunstgeschiedenis, podiumkunsten en toegepaste kunsten. In een later stadium is het de bedoeling om ook dans en muziek als vakgebied op te nemen. Het is daarnaast onze hoop dat ook voor Wallonië deze informatie ooit zal kunnen worden verzameld zodat er kan gesproken worden van een Belgische bibliografie over dit onderwerp.

De opzet is geïnspireerd door de digitale Bibliografie Geschiedenis van kunstbibliotheken in Nederland van Roman Koot (OKBN*ARLIS/NL) en de internationale Annual Bibliography of Art Librarianship van Gillian Varley (ARLIS/UK).

De bedoeling van deze bibliografie is het stimuleren van onderzoek en reflectie over kunstbibliotheken. Daarom is extra aandacht besteed aan het zo gestandaardiseerd mogelijk presenteren van de informatie. Eerst is er een algemeen deel waar chronologisch publicaties worden vermeld die over meer dan één instelling handelen. Ook werken over samenwerkingsprojecten, overlegplatformen en overkoepelende bijeenkomsten zijn hier te vinden. Daarna volgen de publicaties alfabetisch geordend per stad en daarbinnen per instelling. De meest recente publicaties werden laatst geplaatst. De referenties staan in de Amerikaanse Modern Language Association (MLA) citatiestijl, één van de meest gebruikte internationale verwijsstijlen binnen de humane wetenschappen. De bibliografie werd opgemaakt in het bibliografische programma Endnote en van daaruit geëxporteerd naar een tekstbestand. De meest recente versie van deze bibliografie is te vinden op de OKBV website en is daar als tekstbestand, als pdf en in Endnote format te downloaden.

Een bibliografie is een groepswerk. Deze eerste versie werd mede mogelijk gemaakt door Sylvia De Pauw, Sylvie De Steur, Joris Geurden, Mia Nimmegeers en Els Vervoort, allen studenten van de Bibliotheekschool Gent. Zij kozen tijdens het schooljaaar 2004-2005 dit onderwerp als opdracht binnen het vak ‘Kunsthistorische Bibliografie’ van ondergetekende.

Hun opzoekingen bij de specifieke instellingen vormen de basis van deze bibliografie.

Waarvoor van harte dank. Ook dank aan alle bibliothecarissen die op vraag van deze studenten informatie leverden over hun eigen instelling en die nadien geduldig meer toelichtingen verstrekten. Verdere aanvullingen en de eindredactie gebeurde door Saskia Scheltjens. Beatrice De Clippeleir en Luc Salu waren zo vriendelijk om alles na te lezen.

Jens De Groot zette alles online. De bibliografie - per definitie een ‘work in progress’ - zal voortdurend worden aangevuld. Tips, correcties en aanvullingen zijn van harte welkom.

Saskia Scheltjens - saskia.scheltjens@pandora.be Temse, september 2005

–  –  –

1. Dandelot, Jacqueline. L'organisation des principales bibliothèques d'art de caractère public en Belgique: Propositions d'organisation généralisée: Thèse. [S.l.]: [s.n.], 1947.

2. Coekelberghs, Denis. 'Instruments et centres de documentation pour l'histoire de l'art en Belgique'. in: Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art = Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis. 40 (1971): 128-130.

Recensie van een colloquium op 23 januari 1972. Het tijdschriftnummer 40 (1971) verscheen eigenlijk pas in 1973. Er wordt gewezen op de noodzaak van coördinatie van de kunstbibliotheken.

3. Bonenfant, A.-M. 'Bilan du dépoullement systématique d'un fonds d'archives:

Documents concernant l'histoire de la peinture aux XIV et XV siècles'. in. Bruxelles:

Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités, 1972: 39-44.

Lezing op het colloquium van de Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités in Brussel op 23 januari 1972. Onderdeel van een gestenciled thema-nummer van het Bulletin d'information de l'Association des historiens de l'art et archéologues diplômés

4. Didier, M. R. 'Considérations sur les bibliothéques d'histoire de l'art en Belgique'. in.

Bruxelles: Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités, 1972: 8-30.

Lezing op het colloquium van de Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités in Brussel op 23 januari 1972. Onderdeel van een gestenciled thema-nummer van het Bulletin d'information de l'Association des historiens de l'art et archéologues diplômés

5. Honacker, Y. Van. 'Utilisation de l'ordinateur dans l'histoire de l'art'. in. Bruxelles:

Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités, 1972: 72-78.

Lezing op het colloquium van de Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités in Brussel op 23 januari 1972. Onderdeel van een gestenciled thema-nummer van het Bulletin d'information de l'Association des historiens de l'art et archéologues diplômés

6. Laboureur, MM. L. 'La recherche de l'Information en ordinateur'. in. Bruxelles:

Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités, 1972: 69-71.

Lezing op het colloquium van de Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités in Brussel op 23 januari 1972. Onderdeel van een gestenciled thema-nummer van het Bulletin d'information de l'Association des historiens de l'art et archéologues diplômés

7. Rie, M. A. Van. 'Les archives et l'art'. in. Bruxelles: Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités, 1972: 32-38.

Lezing op het colloquium van de Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités in Brussel op 23 januari 1972. Onderdeel van een gestenciled thema-nummer van het Bulletin d'information de l'Association des historiens de l'art et archéologues diplômés

8. Schoute, R. Van (inleiding). Instruments et centres de documentation pour l'histoire de l'art en Belgique. Bruxelles: Association des historiens de l'art et archéologues diplômés des universités, 1972.

Gestenciled thema-nummer van het Bulletin d'information de l'Association des historiens de l'art et archéologues diplômés. Uitgegeven naar aanleiding van een colloquium in Brussel op 23 januari 1972.

Bevat de uitgeschreven lezingen van alle sprekers, alsook een overzicht van de toenmalig belangrijkste kunstbibliotheken, -documentatiecentra en -archieven in Europa.

9. 50 jaar AMVC. Antwerpen: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 1984.

(Publikaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven [= Publikaties SBA/AMVC]: 5/6) Bibliografie. Bevat de referaten gehouden op de studiedag "De literaire en culturele documentatie in Vlaanderen", Antwerpen, AMVC, 07.12.1983

10. Lampens, Dieter. De museumbibliotheek in Vlaanderen: een onderzoek bij acht musea voor schone en moderne kunst. Gent: VSPW, 1989.

Eindverhandeling. Bestudeert aan de hand van een enquête de situatie in de belangrijkste museale kunstbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

–  –  –

12. Bosmans, Ward. 'De evolutie in openbare en wetenschappelijke bibliotheken: een uitdaging voor musea en museumbibliotheken?' in: Museumleven. (1989-1990): 24-28.

Lezing op de studiedag 'Rol en werking van de museumbibliotheek', op 17 september 1990 in de UFSIA in Antwerpen. Deze dag werd georganiseerd door het VVBAD en de toenmalige Commissie Museumbibliotheken van de Vlaamse Museumvereniging. Museumleven nam de meeste lezingen van deze dag op in dit nummer

13. Loup, Willy Le. 'Museumbibliotheken hebben een dienende taak'. in: Museumleven.

(1989-1990): 21-23.

Lezing op de studiedag 'Rol en werking van de museumbibliotheek', op 17 september 1990 in de UFSIA in Antwerpen. Deze dag werd georganiseerd door het VVBAD en de toenmalige Commissie Museumbibliotheken van de Vlaamse Museumvereniging. Museumleven nam de meeste lezingen van deze dag op in dit nummer

14. Morel-Deckers, Yolande. 'Geïntegreerde ontsluiting in musea'. in: Museumleven.

(1989-1990): 49-50.

Lezing op de studiedag 'Rol en werking van de museumbibliotheek', op 17 september 1990 in de UFSIA in Antwerpen. Deze dag werd georganiseerd door het VVBAD en de toenmalige Commissie Museumbibliotheken van de Vlaamse Museumvereniging. Museumleven nam de meeste lezingen van deze dag op in dit nummer

15. Reyniers, Peter en Martine Vermeiren. Overlegorganen en samenwerkingsverbanden op het gebied van documentaire informatie vanuit het standpunt Vlaanderen: situatie

1989. Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, 1990. (Bibliotheekkunde: 48) De Commissie Museumbibliotheken wordt hier niet in vernoemd. Geschreven in opdracht van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, Werkgroep Wetenschappelijke Bibliotheken

16. Stroobants, A. 'Verslag van de studiedag Museumbibliotheken'. in: VVBAD Info.

Mededelingenblad van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. 16. 11 (1990): 5-7.

Korte bespreking van de studiedag 'Rol en werking van de museumbibliotheek', op 17 september 1990 in de UFSIA in Antwerpen. Deze dag werd georganiseerd door het VVBAD en de toenmalige Commissie Museumbibliotheken van de Vlaamse Museumvereniging. Ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de Vlaamse Museumvereniging, oktober 1990: 4

17. Lampens, Dieter. 'De museumbibliotheek in Vlaanderen en België: een sample-surveyonderzoek'. in: Bibliotheek- en archiefgids. 67. 1 (1991): 24-28.

Gebaseert op een eindverhandeling aan de Bibliotheekschool Gent. Beschrijft aan de hand van een enquête de situatie in de belangrijkste museale kunstbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. In het kader van een wetsontwerp voor het Vlaamse museumdecreet wordt gepleit om ook specifieke criteria in verband met de museumbibliotheken op te nemen

18. Leclercq, Nicole. Les bibliothèques et musées des arts du spectacle en Communauté française de Belgique = Libraries and museums of the performing arts in Belgium's frenchspeaking community. Brussel: Centre SIBMAS - Communauté Française de Belgique, 1991.

Adreslijst. De data staat ook op de website onder de naam 'International Directory of Performing Arts Collections and Institutions', zie http://www.sibmas.org/idpac

19. Grensverkenningen. Den Haag, 1994.

Niet gepubliceerd. Documentatiemap naar aanleiding van het symposium 'Grensverkenningen' op 24 oktober in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het tijdelijke Overleg Vlaamse & Nederlandse Kunstbibliotheken (OVNK)

20. Bodt, Saskia de, e.a. Nut en toekomst van de kunstbibliotheek: Stellingnames voor een panelgesprek, 1994.

Niet-gepubliceerd. Bundel statements die uitgedeeld werden op het symposium 'Grensverkenningen', op 24 oktober 1994 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De bundel is onderdeel van een gelijknamige documentatiemap BIBLIOGRAFIE KUNSTBIBLIOTHEKEN VLAANDEREN & BRUSSEL - versie 1.5 5 / 39

21. Clippeleir, Beatrice De. (Samen-)werking van kunstbibliotheken in het hoger onderwijs in Vlaanderen (Nederlandstalig België), 1994.

Niet gepubliceerd. Lezing, uitgesproken op het symposium 'Grensverkenningen' op 24 oktober in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De tekst is onderdeel van de gelijknamige documentatiemap. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het tijdelijke Overleg Vlaamse & Nederlandse Kunstbibliotheken (OVNK)

22. Decoodt, Werner. De doelstelling van een collectie: Een belangrijke invalshoek bij samenwerking tussen kunstbibliotheken, 1994.

Niet gepubliceerd. Tekst, uitgedeeld op het symposium 'Grensverkenningen' op 24 oktober in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De tekst is onderdeel van de gelijknamige documentatiemap. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het tijdelijke Overleg Vlaamse & Nederlandse Kunstbibliotheken (OVNK)

23. Hoek, Harry. Een grenzenloze kunstafdeling, 1994.

Niet-gepubliceerd. Onderdeel van een bundel statements die uitgedeeld werden op het symposium 'Grensverkenningen', op 24 oktober 1994 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De bundel is onderdeel van een gelijknamige documentatiemap

24. Koot, Geert-Jan. Het Overleg Kunsthistorische Bibliotheken in Nederland:

grensverleggend of aan de zijlijn?, 1994.

Niet gepubliceerd. Lezing, uitgesproken op het symposium 'Grensverkenningen' op 24 oktober in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De tekst is onderdeel van de gelijknamige documentatiemap. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het tijdelijke Overleg Vlaamse & Nederlandse Kunstbibliotheken (OVNK)

25. Lampens, Dieter. (Samen-)werking van kunstbibliotheken in Vlaanderen en Brussel, 1994.

Niet gepubliceerd. Lezing, uitgesproken op het symposium 'Grensverkenningen' op 24 oktober in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Handelt vooral over COMMUBIB, de Commissie Museumbibliotheken die kort werkzaam is geweest binnen de Vlaamse Museumvereniging. De tekst is onderdeel van de gelijknamige documentatiemap. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het tijdelijke Overleg Vlaamse & Nederlandse Kunstbibliotheken (OVNK)

26. Niet, Marco de. Nogal 'n kunst: Raadplegingen van kunsthistorische bronnen via netwerken, 1994.

Niet-gepubliceerd. Onderdeel van een bundel statements die uitgedeeld werden op het symposium 'Grensverkenningen', op 24 oktober 1994 in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De bundel is onderdeel van een gelijknamige documentatiemapPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |


Similar works:

«Cleveland County, NC Finance & Purchasing Department Kim Ogle Purchasing Department County Administration Building 311 East Marion St Shelby NC 28150 Telephone: 704-484-4840 Fax: 704-480-5496 Date: September 15, 2015 INVITATION FOR BIDS: Bid Number: HDMOV2015 Deadline to turn in bids: Friday, October 30, 2015 at 5:00 pm BIDS, SUBJECT TO THE CONDITIONS MADE A PART HEREOF, WILL BE RECEIVED AT THIS OFFICE UNTIL 5:00 PM ON THE DATE STATED ABOVE. BIDS RECEIVED LATE WILL NOT BE OPENED. WRITTEN...»

«1 UNORIG I N AL S I N NEGLECTING UNIQUENESS In the life of faith each person discovers all the elements of a unique and original adventure. We are prevented from following in one another’s footsteps and are called to an incomparable association with Christ. The Bible makes it clear that every time there is a story of faith, it is completely original. God’s creative genius is endless. He never, fatigued and unable to maintain the rigors of creativity, resorts to mass-producing copies....»

«3rd International Scientific Conference “Practice and Research in Private and Public Sector – 2013” Proceedings ISSN (online) 2029-7378 ISSN (online) 2029-7378 MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY 3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PRACTICE AND RESEARCH IN PRIVATE AND PUBLIC SECTOR – Conference Proceedings Vilnius, 2013 3rd International Scientific Conference “Practice and Research in Private and Public Sector – 2013” Proceedings ISSN (online) 2029-7378 April 11-12, 2013 ORGANIZED BY...»

«Towards a National Assembly of Cornwall A consultation document from: Mebyon Kernow – the Party for Cornwall Foreword Mebyon Kernow is campaigning for a National Assembly of Cornwall and this document sets out what it would mean for Cornish communities. This is a consultation document for MK members and the wider population of Cornwall. We recognise that individuals and groups committed to greater powers for Cornwall may have different views about the detail of the democratic settlement that...»

«The Albanac A MONTHLY PUBLICATION OF ST. ALBAN’S EPISCOPAL CHURCH 5930 Warriors Trail, Bovina, Mississippi www.stalbansbovina.org October 2014 Dinner on the Gro unds — 1940 s The Albanac 2 Fa ll Festi va l and Dinn er on the Groun d s th S aturday, O cto ber 25 — Book De dic atio n S unday, O c to be r 26t h— Dinne r o n the Gro unds & Co untry Marke t Once again, St. Alban’s is preparing to celebrate the annual Fall Festival that will take place the weekend of October 25-26. For...»

«Het Gulden Cabinet stelt voor CLARA PEETERS Aan tafel! TENTOONSTELLING ROCKOXHUIS 18.06.2016 – 02.10.2016 BEZOEKERSGIDS In de schoot van Het Gulden Cabinet organiseren het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en het Rockoxhuis enkele kleinschalige tentoonstellingen. Clara Peeters. Aan tafel! is de zesde in de rij. Met dank aan Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Mauritshuis, Den Haag Museo Nacional del Prado, Madrid Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen Museum...»

«602082C NC0010.1177/0309816815602082Capital & ClassBelfrage et al research-article2015 Capital & Class A critique of neo1–22 © The Author(s) 2015 mercantilist analyses Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav of Icelandic political DOI: 10.1177/0309816815602082 c&c.sagepub.com economy and crisis Claes Belfrage University of Liverpool, UK Eirikur Bergmann Bifrost University, Iceland David M. Berry University of Sussex, UK Abstract Iceland’s journey from rags to riches...»

«STEAKHOUSE LIVE 2016 PROGRAMME IN OPENDYSLEXIC FONT www.SteakhouseLive.com FRIDAY Owen Parry unreleased (Las Ketchup edit) Friday 13 October Rich Mix Tickets Steakhouse Live have commissioned the artist Owen G Parry to develop a new piece of work related to his ongoing research into Fandom. Owen will be sharing an exclusive first edit at LONGER WETTER FASTER BETTER. OUT Rachael Young & Dwayne Antony Friday 14 October Rich Mix Tickets A collaboration between theatre maker and writer; Rachael...»

«Overview of Variable Renewable Energy Regulatory Issues A CLEAN ENERGY REGULATORS INITIATIVE REPORT Mackay Miller and Sadie Cox National Renewable Energy Laboratory Technical Report NREL/TP-6A20-61350 May 2014 Contract No. DE-AC36-08GO28308 Overview of Variable Renewable Energy Regulatory Issues Mackay Miller and Sadie Cox National Renewable Energy Laboratory Produced under the guidance of the Department of Energy and the Clean Energy Ministerial by the National Renewable Energy Laboratory...»

«DEPARTMENT OF DEFENSE DEFENSE OFFICE OF HEARINGS AND APPEALS In the matter of: ) ) ) ISCR Case No. 14-00579 ) Applicant for Security Clearance ) Appearances For Government: Alison O’Connell, Esq., Department Counsel For Applicant: Alan V. Edmunds, Esq. 11/03/2014 Decision O’BRIEN, Rita C., Administrative Judge: Based on a review of the pleadings, exhibits, and testimony, I conclude that Applicant has mitigated the security concerns raised under the guidelines for drug involvement and...»

«UNREPORTED IN THE COURT OF SPECIAL APPEALS OF MARYLAND No. 2287 September Term, 2011 MARK LANGSTEIN v. MARIE CAMPAGNONE Krauser, C.J., Eyler, James R., (Retired, Specially Assigned), Thieme, Jr., Raymond G. (Retired, Specially Assigned), JJ. Opinion by Thieme, J. Filed: September 10, 2012 Following a September 7-8, 2011 contested hearing, the Circuit Court for Montgomery County entered an order denying a motion for contempt filed by appellant, Mark Langstein, and granting a petition to modify...»

«FOR PUBLICATION UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF No. 14-16465 TEAMSTERS, AIRLINES DIVISION; AIRLINE PROFESSIONALS D.C. No. ASSOCIATION OF THE IBT, LOCAL 2:14-cv-00043UNION NO. 1224, APG-GWF Plaintiffs-Appellees, v. OPINION ALLEGIANT AIR, LLC; ALLEGIANT TRAVEL COMPANY, Defendants-Appellants. Appeal from the United States District Court for the District of Nevada Andrew P. Gordon, District Judge, Presiding Argued and Submitted February 2,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2017 www.sa.i-pdf.info - Abstracts, books, theses

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.